Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 7: Cách Thức Phân Định
Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 7: Cách Thức Phân Định
/ 131 / Năm Mục vụ Gia Đình
      Đức Thánh Cha Phanxicô nói «các Mục tử không thể cảm thấy hài lòng chỉ bằng cách áp dụng các luật luân lý cho những người sống trong những hoàn cảnh “bất qui tắc”» ( ...
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ VI: Chúng ta sẽ nên một xương một thịt
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ VI: Chúng ta sẽ nên một xương một thịt
/ 132 / Năm Mục vụ Gia Đình
  Năm Mục vụ Gia đình 2017: Chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống Hôn nhân Gặp gỡ VI: CHÚNG TA SẼ NÊN MỘT XƯƠNG MỘT THỊT ...
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ V: Được kêu gọi nên thánh
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ V: Được kêu gọi nên thánh
/ 157 / Năm Mục vụ Gia Đình
Năm Mục vụ Gia đình 2017: Chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống Hôn nhân Gặp gỡ V: ĐƯỢC KÊU GỌI NÊN THÁNH ...
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ IV: Với bí tích hôn phối
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ IV: Với bí tích hôn phối
/ 360 / Năm Mục vụ Gia Đình
  Năm Mục vụ Gia đình 2017: Chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống Hôn nhân Gặp gỡ IV: VỚI BÍ TÍCH HÔN PHỐI Mục đích: Đi sâu vào ý nghĩa của việc cử hành hôn phối qua việc học biết quý trọng các yếu tố khác nhau đặc trưng của hôn ...
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ III: Kết hôn như những Kitô hữu
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ III: Kết hôn như những Kitô hữu
/ 181 / Năm Mục vụ Gia Đình
Năm Mục vụ Gia đình 2017: Chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống Hôn nhân Gặp gỡ III: KẾT HÔN NHƯ NHỮNG KITÔ HỮU “Người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, ...
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ II: Chúng mình kết hôn nhé
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ II: Chúng mình kết hôn nhé
/ 156 / Năm Mục vụ Gia Đình
Năm Mục vụ Gia đình 2017: Chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống Hôn nhân Gặp gỡ II: CHÚNG MÌNH KẾT HÔN NHÉ Mục đích: ...
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ I: Chúng ta yêu nhau
Năm Mục vụ Gia đình 2017 - Gặp gỡ I: Chúng ta yêu nhau
/ 171 / Năm Mục vụ Gia Đình
Năm Mục vụ Gia đình 2017: Chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống Hôn nhân Gặp gỡ I: CHÚNG TA YÊU NHAU Mục đích: ...