Anh Chị Em Hòa Thuận, Láng Giềng Thân Thiết Và Vợ Chồng Ý Hợp Tâm Đầu!
Anh Chị Em Hòa Thuận, Láng Giềng Thân Thiết Và Vợ Chồng Ý Hợp Tâm Đầu!

/ 1445 / Luân lý Tu đức
Chứng từ của đôi vợ chồng người Pháp. Vợ là tín hữu Công-Giáo chồng theo Do-thái-giáo. Cuộc hôn nhân dị-giáo gặp nhiều khó khăn cản trở từ phía gia đình chồng gồm cha mẹ chồng và cô em chồng. Xin nhường lời cho đôi bạn đời Guy và ...