TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | THƯ VIỆN HÌNH ẢNH | VIDEO | LIÊN HỆ | GỞI BÀI    Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2015
 Tin n?i b?t

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm B_Nhiều tác giả (3/27/2015 3:37:31 PM)
Lời Chúa: Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11; Mc 14,1 – 15,47
Các bài viết khác:
Thứ Bảy tuần 5 MC _ Phút lắng đọng Lời Chúa
Thống kê Giáo hội Công giáo tính đến cuối năm 2013 (3/27/2015 9:35:42 AM)
Các số liệu này trích từ Sách Thống kê Giáo hội Thường niên...
Các bài viết khác:
ĐTC phê chuẩn danh sách giám mục tham dự THĐGM 10.2015
Đức Thánh Cha khích lệ giờ cầu nguyện cho hòa bình
Hình ĐKS Girelli thăm công trình xây dựng Nhà hưu mới (3/24/2015 11:06:32 AM)

Vào lúc 9g15 ngày 23.03.2015, Đức Khâm sứ Girelli thăm công trình xây dựng Nhà Hưu mới cho quý Cha tại TTMV Gp Mỹ Tho.

Các bài viết khác:
Hình ảnh phần chuẩn bị xây dựng Nhà hưu mới cho quý Cha
Hình ĐC Phêrô thăm MV một số Gx thuộc Hạt Tân An
Thánh lễ truyền chức Phó tế tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội (3/27/2015 4:10:04 PM)
Vào lúc 10 giờ 00 thứ Tư ngày 25 tháng 03 năm 2015, tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội
Các bài viết khác:
Giáo phận Hưng Hóa: Truyền chức phó tế 25.3.2015
Hội ngộ Truyền thông Công giáo Việt Nam 2015
Gx Long Định 1: Đức Cha Phêrô thăm MV và dâng thánh lễ (3/23/2015 4:14:54 PM)

Thánh lễ bắt đầu lúc 17g00 ngày 22.03.2015, do Đức Cha Phêrô chủ sự…

Các bài viết khác:
Gx Thuộc Nhiêu: Đức Cha thăm và dâng thánh lễ
Gx Vàm Kinh: Lễ nâng thành Gx & nhậm chức Tân chánh xứ
Lễ bế mạc Năm thánh Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho (3/20/2015 3:04:39 PM)

Vào lúc 9g30 ngày 19.03.2015, Đức Cha Phêrô chủ sự thánh lễ bế mạc Năm thánh mừng Kim Khánh Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho.

Các bài viết khác:
Lễ Tất niên Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An
Dòng MTG Tân An chúc tết Đức Cha Phêrô
Những câu chuyện chứng nhân đức tin (3/18/2015 10:08:32 AM)

Những câu chuyện chứng nhân đức tin

Các bài viết khác:
Gp Mỹ Tho: Ngày họp mặt Tân tòng và Dự tòng
Họp linh đạo liên hạt tổng kết tháng 02.2015 (Mỹ Tho và Cái Bè)
Quyền của người đồng tính và tự do tôn giáo (3/21/2015 3:49:41 PM)
Người đồng tính đã công khai đi vào nghị trình thảo luận của Giáo hội Công giáo…
Các bài viết khác:
Bắt đầu lại_ Raphael Trần Dương Tuyển
Tìm lối thoát_Raphael Trần Dương Tuyển
Thư Mục vụ Mùa Chay 2015 _ +GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm (3/2/2015)

Giáo xứ, cộng đoàn đón nhận và chia sẻ niềm vui Phúc Âm

Các bài viết khác:
THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY NĂM 2013_+GM Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Giải thưởng Templeton 2015 (3/13/2015 8:48:12 AM)
Hôm thứ Tư 11.03, Viện Hàn lâm Anh quốc đã công bố: giải thưởng Templeton 2015 sẽ được trao cho ông Jean Vanier…
Các bài viết khác:
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 02.2015
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 01.2015
Thông báo Ngày dự tòng và tân tòng Giáo phận (11/3/2015)
Vào ngày Chúa Nhật IV Mùa Chay (15.03.2015), tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho…
Các bài viết khác:
Thư mời họp mặt ngày khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến
THÔNG BÁO TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC NĂM 2015
Ánh sáng trên đường về - Bài 32: Chiếc cầu trên vực thẳm... (3/24/2015 3:05:18 PM)

Ánh sáng trên đường về

Các bài viết khác:
Mẫu xét mình trước khi xưng tội
Tài liệu chuẩn bị cho ĐH thường lệ lần thứ XIV THĐGM

"Giáo h?i vui m?ng s? d?ng các phuong ti?n truy?n thông d? cung c?p nh?ng thông tin v? chính mình và m? r?ng các phuong th? truy?n giáo, d?y giáo lý và dào t?o, trong khi xem vi?c s? d?ng chúng nhu l?i dáp tr? cho m?nh l?nh c?a Chúa: “Anh em hãy di kh?p t? phuong thiên h?, loan báo Tin M?ng cho m?i loài th? t?o” (Mc 16,15)" - (ÐGH. Gioan Phaolô II, Tông thu “S? phát tri?n nhanh chóng”, g?i gi?i h?u trách truy?n thông xã h?i, 24.01.2005, s? 7).

Giới thiệu
Radio online "Người Công giáo Mỹ Tho"

Bài mới