03/03/2023
611
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 02.2023 

  

 


ĐIỂM TIN THÁNG 02-2023

 
  

TIN GIÁO PHẬN MỸ THO

 

1. Giáo Hạt Mỹ Tho: Hành Hương Kính Các Thánh Tử Đạo và Kính Lòng Thương Xót Chúa

Ngày 03.02.2023 , giáo dân từ các Giáo xứ trong Giáo hạt Mỹ Tho đã đến Trung tâm Hành hương Ba Giồng để kính viếng Cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu cùng 27 vị anh hùng tử đạo sau đó hành hương về Trung tâm Hành hương Kính Lòng Thương xót Chúa tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho  đây là chương trình sinh hoạt thường niên của giáo phận với lịch trình ngày thứ Sáu đầu tháng.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/giao-hat-my-tho-hanh-huong-kinh-cac-thanh-tu-dao-va-kinh-long-thuong-xot-chua-37454.html

 

 

2. Hai hạt Tân An và Đức Hoà: Họp linh đạo truyền thông

Lúc 10g00 sáng thứ Bảy, ngày 04.02.2023 các thành viên mục vụ truyền thông (MVTT) hạt Tân An và hạt Đức Hòa- Giáo phận Mỹ Tho đã họp linh đạo truyền thông tại Giáo xứ Cần Giuộc (TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An). Tham dự buổi họp có sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng ban Truyền thông Giáo phận, Cha Phó ban Phêrô Bùi Sĩ Thanh và cha đồng hành hạt Đức Hoà Antôn Trương Chí Tâm – Cha Sở Giáo xứ Cần Giuộc cùng với 9 thành viên MVTT Giáo phận.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/hai-hat-tan-an-va-duc-hoa-hop-linh-dao-truyen-thong-37456.html

 

 

3. Gx. Giồng Vảy Ốc: Thánh lễ nhận nhiệm sở của cha Phaolô Lê Hoàng Nguyễn

Ngày 10.02.2023 Cha Phaolô Lê Hoàng Nguyễn, nhận nhiệm sở Giáo xứ Giồng Vảy Ốc, toạ lạc tại ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Thánh lễ lúc 09g30 do Cha Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng Đại Diện (TĐD) Giáo phận Mỹ Tho chủ sự, đồng tế với ngài có Cha Phaolô Đặng Tiến Dũng – Hạt trưởng hạt Đức Hòa cùng quý cha trong và ngoài Giáo phận. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ, thân nhân và cộng đoàn phụng vụ.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/gx-giong-vay-oc-thanh-le-nhan-nhiem-so-cua-cha-phaolo-le-hoang-nguyen-37484.html

 

 

4. Gx. Chánh Toà: Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân

Lúc 09g30 sáng, ngày 11.02.2023 tại Giáo xứ Chánh Toà – Giáo phận Mỹ Tho, cha Giacôbê Hà Văn Xung – cha Sở Chánh Toà đã Chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Đồng tế với ngài có quý cha phó Phêrô Trần Anh Duy và cha Phêrô Nguyễn Hoàng Anh, cùng tham dự thánh lễ có quý cụ ông, cụ bà, người đau yếu bệnh tật trong và ngoài giáo xứ.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/gx-tan-an-thanh-le-cau-nguyen-cho-cac-benh-nhan-va-nguoi-cao-nien-37488.html

 

 

5. Gx. Tân An: Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân và người cao niên

Lúc 09h30 sáng ngày 11.02.2023, nhân ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức - ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, cha Giuse Nguyễn Văn Nhạn – Cha Sở Giáo xứ Tân An- Giáo phận Mỹ Tho đã cử hành Thánh lễ, ban các Bí tích Giải Tội và Xức Dầu Thánh cho những người cao niên và những bệnh nhân trong giáo xứ. Trước khi cử hành Thánh lễ, lúc 9g00 sáng, Cha Sở Giuse và cha phó Phêrô đã đến từng quý ông bà cao niên và các bệnh nhân để ban Bí tích Giải Tội, Bí tích Xức Dầu Thánh. Được biết, đây là thông lệ thường niên của Giáo xứ Tân An vào mỗi dịp lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức - ngày Quốc Tế cầu nguyện cho các bệnh nhân.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/gx-tan-an-thanh-le-cau-nguyen-cho-cac-benh-nhan-va-nguoi-cao-nien-37488.html

 

 

6. Gx. Kinh Cùng: Thánh lễ nhận nhiệm sở của cha Inhaxiô Lê Phước Vân

Lúc 9g30 ngày 14.02.2023 Cha Tổng đại diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh - Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự Thánh lễ nhậm sở của Cha Inhaxiô Lê Phước Vân, đồng tế với ngài có Cha Hạt trưởng hạt Tân An- Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Cha Hạt trưởng hạt Cù Lao Tây - Inhaxiô Võ Viết Chuyên, cùng 46 cha. Tham dự thánh lễ, có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách, cùng giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/gx-kinh-cung-thanh-le-nhan-nhiem-so-cua-cha-inhaxio-le-phuoc-van-37510.html

 

 

7. Gx. Kinh Gãy: Thánh lễ nhậm chức Cha Sở của cha Gabriel Nguyễn Thiện Thuật

Lúc 09g30 ngày 16.02.2023 Giáo xứ Kinh Gãy chào đón Cha TĐD Phaolô Trần Kỳ Minh về chủ sự Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức Cha sở của cha Gabriel Nguyễn Thiện Thuật. Đồng tế với Cha TĐD có cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn - Hạt trưởng hạt Cái Bè, cha Giuse Nguyễn Văn Nhạn - Hạt trưởng hạt Tân An  cùng 48 cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/gx-kinh-gay-thanh-le-nham-chuc-cha-so-cua-cha-gabriel-nguyen-thien-thuat-37505.html

 

 

8. Giáo xứ thánh Giuse: Thánh lễ  nhận nhiệm sở của cha Tôma Lê Uy Vũ

Vào lúc 09g30, ngày 17.02.2023 cha TĐD Phaolô Trần Kỳ Minh đã chủ sự thánh lễ nhận nhiệm sở của cha Tôma Lê Uy Vũ tại Giáo xứ Thánh Giuse (Gò Công). Đồng tế với ngài có quý cha Hạt trưởng: Mỹ Tho và Tân An cùng 43 cha trong giáo phận. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/gx-thanh-giuse-thanh-le-nhan-nhiem-so-cua-cha-toma-le-uy-vu-37498.html

 

 

9. Giáo điểm Khánh Hưng: Thánh lễ tạ ơn và công bố điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Vào lúc 09g45 sáng Thứ Hai, ngày 20.02.2023 tại ngôi nhà nguyện Giáo điểm Khánh Hưng thuộc Giáo xứ Vĩnh Hưng, cha Tổng Đại diện (TĐD) Giáo phận Mỹ Tho - Phaolô Trần Kỳ Minh - đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn, công bố điểm sinh hoạt tôn giáo Khánh Hưng. Đồng tế trong thánh lễ có cha sở Vĩnh Hưng - Phaolô Hồ Minh Tuấn, cha phó biệt cư đặc trách Giáo điểm - Phaolô Nguyễn Văn Xuân, cùng 10 cha trong Giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý thầy, quý sơ, quý khách cùng khoảng 100 bà con giáo dân.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/giao-diem-khanh-hung-thanh-le-ta-on-va-cong-bo-diem-sinh-hoat-ton-giao-tap-trung-37525.html

 

 

10. Giáo xứ Trà Đư: Thánh lễ nhậm chức cha Sở của Cha Phêro Tạ Ngọc Hải Sơn

Lúc 9g30 ngày 21.02.2023 cha Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng đại diện (TĐD) - Giáo phận Mỹ Tho chủ sự thánh lễ nhậm chức cha Sở của cha Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn. Đồng tế với ngài có quý cha Hạt trưởng: Cù Lao Tây, Cao Lãnh và Cái Bè cùng quý cha trong giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý tu sĩ, quý thân nhân và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/giao-xu-tra-du-thanh-le-nham-chuc-cha-so-cua-cha-phero-ta-ngoc-hai-son-37533.html

 

 

11. Giáo xứ Cái Bè: Thánh lễ nhậm chức Cha Sở của cha Đaminh Lê Minh Cảnh

Lúc 17g00 ngày 25.02.2023, cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng đại diện (TĐD) – Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự thánh lễ nhậm chức cha sở Giáo xứ Cái Bè của cha Đaminh Lê Minh Cảnh. Đồng tế với Cha TĐD có cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn - Hạt trưởng hạt Cái Bècùng 11 cha. Hiệp dâng thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ, cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/giao-xu-cai-be-thanh-le-nham-chuc-cha-so-cua-cha-daminh-le-minh-canh-37545.html

 

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

1. Uỷ ban Phụng tự họp trực tuyến

Sáng thứ hai, ngày 13.2.2023, Uỷ ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức cuộc họp trực tuyến. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa – Chủ tịch Uỷ ban Phụng tự chủ trì cuộc họp, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thảo, Thư ký Uỷ ban Phụng tự, điều hành cuộc họp và Văn phòng Uỷ ban Phụng tự phụ trách kỹ thuật trực tuyến.

Cuộc họp trực tuyến lần đầu tiên của Uỷ ban Phụng tự đã quy tụ quý Cha Trưởng Ban Phụng vụ của 20 giáo phận tham dự, gồm có: Bà Rịa, Ban Mê Thuột, Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Huế, Hưng Hoá, Kontum, Lạng Sơn - Cao Bằng, Mỹ Tho, Nha Trang, Phan Thiết, Phát Diệm, Phú Cường, Thái Bình, Thanh Hoá, Vinh, Vĩnh Long và Xuân Lộc.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-viet-nam/uy-ban-phung-tu-hop-truc-tuyen-37504.html

 

 

2. Đoàn đại biểu Ủy Ban Giáo Dân kết thúc một chuyến đi

Ngày 21.2.2023 đoàn đại biểu Ủy Ban Giáo Dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gồm Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân, Cha Antôn Hà Văn Minh, Thư Ký Ủy Ban Giáo dân, Ô. Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái, Đại diện Giáo dân trong Ủy Ban Giáo dân, đã về đến Việt Nam sau ba ngày tham dự hội nghị do Bộ Giáo Dân, Gia đình và Sự sống tổ chức với chủ đề: Các Mục tử và người Tín hữu giáo dân được mời gọi cùng nhau tiến bước.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-viet-nam/doan-dai-bieu-uy-ban-giao-dan-ket-thuc-mot-chuyen-di-37539.html

 

 

3. Đại hội cấp Châu lục của Giáo hội Á châu ngày thứ nhất - Luôn có chỗ trong lều

Vào ngày 24.02.2023 tại trung tâm Huấn luyện Mục vụ Baan Phu Waan, Tổng giáo phận Bangkok, Thái Lan, đại hội cấp Châu lục của Giáo hội Á châu chính thức khai mạc. Ngày thứ nhất của Đại hội với chủ đề “Luôn có chỗ trong lều” bao gồm những hoạt động như sau: - Thánh lễ Khai mạc Đại hội

- Diễn văn Khai mạc Đại hội

- Các đề tài Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-cap-chau-luc-cua-giao-hoi-a-chau-ngay-thu-nhat---luon-co-cho-trong-leu-37542.html

 

 

4. Đại hội Thượng Hội đồng Cấp châu lục của Giáo hội Á châu ngày bế mạc: Mọi người đều có tiếng nói

Ngày 27.2.2023, ngày cuối cùng của Đại hội Thượng Hội đồng Cấp châu lục của Giáo hội Á châu, giống như 2 ngày trước đó, cũng được bắt đầu với lời cầu nguyện -Adsumus Sancted Spiritus- xin Chúa Thánh Thần ngự đến giữa Đại hội. Những vị hướng dẫn trong ngày là Đức Giám mục Pablo David của Kalookan, chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines; Bà Teresa Wu, thuộc Hội đồng Giám mục Đài Loan; và bà Eestela Padilla, thư ký điều hành Văn phòng Các vấn đề thần học liên quan của FABC, Ủy ban Thần học cho Thượng Hội đồng, và là thành viên Lực lượng Đặc nhiệm Thượng Hội đồng của FABC.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-viet-nam/dai-hoi-thuong-hoi-dong-cap-chau-luc-cua-giao-hoi-a-chau-ngay-be-mac-moi-nguoi-deu-co-tieng-noi-37549.html

 

 

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

1. ĐTC gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại vườn “Dinh Quốc gia”

Ngày 01.02.2023, sau khi thăm hữu nghị tổng thống cộng hoà tại “Sảnh Tổng thống” Đức Thánh cha đến vườn của “Dinh Quốc gia”, cách đó 200m để gặp đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

Trong diễn văn trước khoảng 1.000 người, trước hết Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì sự đón tiếp dành cho ngài, và niềm vui vì được đến vùng đất xinh đẹp, rộng lớn. Ngài ví Congo như lá phổi xanh rất phong phú và đa dạng.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-gap-go-chinh-quyen-xa-hoi-dan-su-va-ngoai-giao-doan-tai-vuon-dinh-quoc-gia-37445.html

 

 

2. ĐTC gặp gỡ hàng chục ngàn bạn trẻ và giáo lý viên của CHDC Congo

Vào sáng thứ Năm ngày 02.02.2023, Đức Thánh Cha bắt đầu ngày thứ ba của chuyến viếng thăm tại CHDC Congo và Nam Sudan, với buổi gặp gỡ các bạn trẻ và giáo lý viên tại Sân vận động các vị Tử đạo. Đức Thánh Cha nói với họ rằng tương lai nằm trong tay họ và kêu gọi họ nói "không" với tham nhũng. Đức Thánh Cha cũng chỉ cho họ thấy cầu nguyện, cộng đồng, trung thực, tha thứ và phục vụ là năm yếu tố để xây dựng hòa bình và một tương lai khác. Khi đến sân vận động, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần vòng quanh sân để chào các bạn trẻ giữa tiếng reo vui của họ.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-gap-go-hang-chuc-ngan-ban-tre-va-giao-ly-vien-cua-chdc-congo-37458.html

 

 

3. ĐTC gặp gỡ các lãnh đạo chính quyền và dân sự của Nam Sudan

Cùng ngày, sau khi viếng thăm xã giao Tổng thống và các Phó Tổng thống của Cộng hoà Nam Sudan. Đức Thánh Cha đã đến hoa viên của Dinh Tổng thống để gặp gỡ các cấp chính quyền, xã hội dân sự của Nam Sudan và ngoại giao đoàn tại nước này. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo của Nam Sudan dừng đổ máu, đừng biến nước này thành nghĩa trang nhưng hãy giúp nó trở lại là ngôi vườn xinh đẹp.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-gap-go-cac-lanh-dao-chinh-quyen-va-dan-su-cua-nam-sudan-37460.html

 

 

4. Cập nhật tin Đức Thánh Cha tông du Nam Sudan từ ngày 03-05/02/2023

Sáng Chúa Nhật ngày 05.02.2023, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ với khoảng 100 ngàn người Nam Sudan tại Lăng “John Garang” ở Juba của Nam Sudan. Đây là sự kiện cuối cùng của ĐTC trong chuyến tông du 5 ngày đến CHDC Congo và Nam Sudan. Thánh Lễ diễn ra trong bầu khi vui nhộn của văn hoá Nam Sudan với các bài hát và điệu vũ xuyên suốt cử hành phụng vụ.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/cap-nhat-tin-duc-thanh-cha-tong-du-nam-sudan-tu-ngay-03-05022023-37468.html

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=C6ydhKjH9dI&t=96s

 

 

5. ĐTC Phanxicô: Ai lợi dụng Đức Biển Đức XVI để gây chia rẽ thì là người vô đạo đức, không thuộc Giáo hội

Cùng ngày, trên chuyến bay từ Nam Sudan trở về Roma, Đức Thánh Cha cho biết ngài gần gũi chia sẻ với Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI nhiều điều và Đức Biển Đức luôn bên cạnh, ủng hộ ngài. Ai lợi dụng một người tốt như Đức Biển Đức vì lợi ích của mình thì họ là người vô đạo đức, là những người thuộc đảng phái, không thuộc Giáo hội.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-ai-loi-dung-duc-bien-duc-xvi-de-gay-chia-re-thi-la-nguoi-vo-dao-duc-khong-thuoc-giao-hoi-37465.html

 

 

6. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Ngày 06.02.2023, sau khi nghe tin về trận động đất kinh hoàng mạnh 7,8 độ richter sáng sớm ngày 06.2.2023 ở Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Syria đã làm cho hơn 2.300 người chết, hàng ngàn người bị thương Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn trước trận động đất kinh hoàng. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, bảo đảm sự gần gũi tinh thần với những người bị ảnh hưởng, và khích lệ các nhân viên cứu hộ.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cau-nguyen-cho-cac-nan-nhan-cua-tran-dong-dat-o-tho-nhi-ky-va-syria-37467.html

 

 

7. ĐTC kêu gọi các bạn trẻ chống lại nạn buôn người

Hôm 08.02.2023, trong Sứ điệp video được công bố nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện và Nhận thức chống nạn buôn người, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ: “Đừng bao giờ mệt mỏi trong việc tìm kiếm những con đường để biến đổi xã hội của chúng ta và ngăn chặn tai họa đáng xấu hổ đó là nạn buôn người.”

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-keu-goi-cac-ban-tre-chong-lai-nan-buon-nguoi-37477.html

 

 

8. ĐTC kêu gọi liên đới với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang bị tàn phá bởi động đất

Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 08.02.2023, Đức Thánh Cha đã kêu gọi liên đới với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị tàn phá bởi động đất và xin đừng quên Ucraina đang đau khổ trong chiến tranh.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-keu-goi-lien-doi-voi-tho-nhi-ky-va-syria-dang-bi-tan-pha-boi-dong-dat-37483.html

 

 

9. Cộng đoàn Thánh Egidio cử hành 55 thành lập

Ngày 09.02.2023, tại đền thờ Lateranô, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, chủ sự Thánh lễ cho Cộng đoàn Thánh Egidio kỷ niệm 55 thành lập.

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/cong-doan-thanh-egidio-cu-hanh-55-thanh-lap-37478.html

 

 

10. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên của Diễn đàn các Dân tộc Bản địa

Vào sáng thứ Sáu 10.02.2023, trong buổi tiếp các tham dự viên tham dự Diễn đàn các Dân tộc Bản địa lần thứ 6, do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tổ chức tại Roma, Đức Thánh Cha yêu cầu các chính phủ nhìn nhận các nền văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống và tâm linh, đồng thời tôn trọng phẩm giá và quyền của người bản địa.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-cac-tham-du-vien-cua-dien-dan-cac-dan-toc-ban-dia-37482.html

 

 

11. Các Giám mục châu Âu mong muốn phát triển hơn nữa “một Giáo hội hiệp hành”

Từ ngày 10 đến 12.02.2023, Các Giám mục châu Âu mong muốn phát triển hơn nữa “một Giáo hội hiệp hành” theo những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô, và vui mừng vì công việc của khoá họp giai đoạn lục địa ở Praha là “dấu hiệu rõ ràng chúng ta thuộc về Chúa Kitô”.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-giam-muc-chau-au-mong-muon-phat-trien-hon-nua-mot-giao-hoi-hiep-hanh-37495.html

 

 

12. Đức Thánh Cha: Giáo dục là con đường đi từ bóng tối thiếu hiểu biết đến ánh sáng tri thức

Hôm sáng thứ Hai 13.02.2023, trong buổi tiếp kiến phái đoàn của Đại học Công giáo “Sulkhan-Saba Orbeliani di Tbilisi” của Georgia, Đức Thánh Cha giải thích rằng, giáo dục là con đường đi từ bóng tối của sự thiếu hiểu biết đến ánh sáng của tri thức, giống như khi thắp một ngọn đèn trong căn phòng tối: không có gì thay đổi, nhưng hình dáng của mọi thứ đều thay đổi.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-giao-duc-la-con-duong-di-tu-bong-toi-thieu-hieu-biet-den-anh-sang-tri-thuc-37496.html

 

 

13. Đức Thánh Cha: Niềm tin vào Chúa Kitô phải được thể hiện cụ thể

Ngày 16.02.2023, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên đang tham dự hội nghị những người thúc đẩy hỗ trợ tài chính cho Giáo hội Công giáo Ý, Đức Thánh Cha nhắc mọi người nhớ rằng niềm tin vào Chúa Kitô phải luôn chuyển thành hành động cụ thể.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-niem-tin-vao-chua-kito-phai-duoc-the-hien-cu-the-37512.html

 

 

14. ĐTC Phanxicô: Chủ nghĩa cá nhân và khép kín đang đầu độc xã hội

Vào trưa ngày 17.01.2023, trong cuộc gặp gỡ một nhóm doanh nhân Mexico, Đức Thánh Cha than phiền rằng thế giới đang mất đi ý nghĩa của gia đình, bị nhiễm độc bởi chủ nghĩa cá nhân và sự khép kín. Ngài nhắc nhở các doanh nhân sống tương quan với Chúa để từ đó có thể nhận ra những người anh chị em đang khốn khổ và giúp đỡ họ.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-chu-nghia-ca-nhan-va-khep-kin-dang-dau-doc-xa-hoi-37513.html

 

 

15. Tuyên bố của Giám mục Gp. Maasin về “Việc truyền chức của Cha Gioan Baotixita 'JB' Hồ Hữu Hòa”

Chiều ngày 17.02.2023, Đức cha Precioso D. Cantillas, SDB, Giám mục Giáo phận Maasin, đã gởi Bản Tuyên bố chính thức của ngài đến Vatican News Tiếng Việt liên quan đến “Việc truyền chức của Cha Gioan Baotixita 'JB' Hồ Hữu Hòa”, với ước mong “giúp soi sáng cho việc tìm kiếm sự thật” và “chúng tôi hy vọng rằng lợi ích của những người liên quan và của toàn thể Giáo hội, được tôn trọng và bảo vệ.”

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-bo-cua-giam-muc-gp-maasin-ve-viec-truyen-chuc-cua-cha-gioan-baotixita-jb-ho-huu-hoa-37511.html

 

 

16. ĐTC Phanxicô: Luật tối thượng là ơn cứu độ của các linh hồn

Vào sáng thứ Bảy ngày 18.02.2023, gặp gỡ các các tham dự viên khoá đào tạo về mục vụ pháp lý của Toà Rôta ở Rôma, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cốt lõi của giáo luật là các thiện ích của sự hiệp thông; luật tối thượng là ơn cứu độ của các linh hồn. Do đó giáo luật và loan báo Tin Mừng liên kết chặt chẽ với nhau.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-luat-toi-thuong-la-on-cuu-do-cua-cac-linh-hon-37517.html

 

 

17. Đức Thánh Cha mời gọi giáo dân chăm sóc ngôi nhà của mình là Giáo hội

Sáng thứ Bảy, 18.02.2023, Đức Thánh Cha tiếp 200 tham dự viên của Hội nghị Quốc tế các vị Chủ tịch và đại diện các Ủy ban Giám mục về giáo dân do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức, từ ngày 16 đến 18.02.2023. Ngài khẳng định các tín hữu giáo dân không phải là những “vị khách” trong Giáo hội. Giáo hội là nhà của giáo dân, vì thế họ được mời gọi chăm sóc chính ngôi nhà của mình.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-moi-goi-giao-dan-cham-soc-ngoi-nha-cua-minh-la-giao-hoi-37522.html

 

 

18. Đức Thánh Cha tiếp tục cứu trợ các nạn nhân động đất

Vào ngày 18.02.2023, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác ái tiếp tục mang đồ cứu trợ nhân đạo đến Thổ Nhĩ Kỳ, như một sự dấn thân khẩn cấp đối với những người đang đau khổ.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-tuc-cuu-tro-cac-nan-nhan-dong-dat-37523.html

 

 

19. Kinh Truyền Tin 19.02: "Lạ thường" của tình yêu vô vị lợi

Trưa Chúa Nhật 19.02.2023, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu của của Chúa Nhật VII thường niên.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/kinh-truyen-tin-192-la-thuong-cua-tinh-yeu-vo-vi-loi-37532.html

 

 

20. ĐTC Phanxicô: Phát triển khoa học và công nghệ phải đi đôi với phát triển trách nhiệm, giá trị và lương tâm của con người

Sáng thứ Hai ngày 20.02.2023, trong cuộc tiếp kiến dành cho các tham dự viên Hội nghị toàn thể của Hàn lâm viện Toà Thánh về sự sống, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hàn lâm viện tiếp tục dấn thân để “sự phát triển khoa học và công nghệ luôn hòa hợp và đi đôi với sự phát triển của con người về trách nhiệm, giá trị và lương tâm.”

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-phanxico-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-phai-di-doi-voi-phat-trien-trach-nhiem-gia-tri-va-luong-tam-cua-con-nguoi-37524.html

 

 

21. Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ khai mạc Mùa Chay 2023

Vào chiều thứ Tư Lễ Tro 22.02.2023, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ khai mạc Mùa Chay thánh, với nghi thức xức tro tại Đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma. Đức Thánh Cha mời gọi thực hiện ba cử chỉ truyền thống của Mùa Chay: cầu nguyện, bố thí và ăn chay.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-cu-hanh-thanh-le-khai-mac-mua-chay-2023-37534.html

 

 

22. Đức Thánh Cha tiếp các linh mục và tu sĩ của các Giáo hội Chính thống Đông phương

Sáng thứ Năm 23.02.2023, Đức Thánh Cha tiếp một nhóm các linh mục và tu sĩ trẻ của các Giáo hội Chính thống Đông phương. Ngài bị cảm lạnh không thể đọc được nên đã trao diễn văn đã soạn cho những người hiện diện, trong đó ngài mời gọi các Kitô hữu thực hiện tiến trình hiệp nhất qua ba yếu tố: đồng hành, đối thoại và khao khát hiệp nhất.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-tiep-cac-linh-muc-va-tu-si-cua-cac-giao-hoi-chinh-thong-dong-phuong-37538.html

 

 

23. ĐTC gặp gỡ giáo sư và sinh viên các Đại học và Học viện Giáo hoàng ở Rôma

Vào trưa thứ Bảy 25.02.2023, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các viện trưởng, giáo sư và sinh viên của các trường Đại học và Học viện Giáo hoàng ở Rôma, trong đó cũng có một số linh mục và tu sĩ nam nữ sinh viên Việt Nam. Ngài mời gọi họ làm việc cùng nhau, tạo thành một dàn hợp xướng hòa hợp khi theo bước chân của Chúa Giêsu.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-gap-go-giao-su-va-sinh-vien-cac-dai-hoc-va-hoc-vien-giao-hoang-o-roma-37546.html

 

 

24. ĐTC sẽ viếng thăm Hungary vào cuối tháng 4

Hôm 27.02.2023, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hungary từ ngày 28 đến 30.04.2023, và trong chương trình ngài chỉ viếng thăm thủ đô Budapest. Đây sẽ là chuyến tông du nước ngoài thứ 41 của Đức Thánh Cha, và Hungary sẽ là quốc gia thứ 61 được ngài viếng thăm.

 

Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-gap-go-giao-su-va-sinh-vien-cac-dai-hoc-va-hoc-vien-giao-hoang-o-roma-37546.html

 

Tôma Thái Duy

BTT Giáo phận