03/05/2023
808
Điểm lại những sự kiện xảy ra trong tháng 04.2023 

 


 
ĐIỂM TIN THÁNG 04.2023

Thực hiện: Tôma Thái Duy
BTT Giáo phận
    

TIN GIÁO PHẬN MỸ THO

 

1. Giáo phận Mỹ Tho: Thánh lễ Làm Phép Dầu

Vào lúc 09g30 ngày 05.04.2023, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự thánh lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chánh tòa. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của linh mục đoàn giáo phận, tham dự thánh lễ có quý tu sĩ và cộng đoàn giáo dân.

Trong bài giảng Đức Cha Phêrô đã giải thích ý nghĩa của 3 loại dầu, đó cũng là 3 tác vụ chính của linh mục:

Dầu Dự Tòng (OS) dùng cho những người dự tòng để giúp họ chuẩn bị xứng đáng lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Dầu Bệnh Nhân (OI) sẽ nâng đỡ bệnh nhân trong lúc đau yếu hoặc trợ lực cho những người già cả, cao niên.

Dầu Thánh (SC) được dùng để xức cho những người chịu Bí tích Rửa Tội, Bí tích Thêm Sức, Bí tích Truyền Chức thánh và khi thánh hiến bàn thờ


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.giao-phan-my-tho-thanh-le-lam-phep-dau-37680.html

 

 

2. Làm phép Nhà Sinh Hoạt Toà Giám Mục

Lúc 11g10 ngày 05.04.2023, cha Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng Đại Diện (TĐD) Giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự nghi thức làm phép Nhà sinh hoạt của Tòa Giám Mục – Giáo phận Mỹ Tho. Hiện diện trong nghi thức có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục GP Mỹ Tho, quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.toa-giam-muc-lam-phep-nha-sinh-hoat-37681.html

 

 

3. Dòng MTG Mỹ Tho: Đức Cha Phêrô chủ sự nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

Vào lúc 17g30 Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 07.04.2023, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa tại nguyện đường Hội dòng MTG Mỹ Tho. Cùng tham dự nghi thức có cha Phêrô Trương Ngọc Đức – cha phó Giáo xứ Tân An, cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên – cha phó giám đốc chủng viện dự bị thánh Gioan XXIII, quý tu sĩ và cộng đoàn giáo dân trong Giáo xứ Tân An. Nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó gồm có 3 phần: Phụng vụ Lời Chúa, suy tôn Thánh Giá và Hiệp lễ.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.dong-mtg-my-tho-tuong-niem-cuoc-thuong-kho-cua-chua-37696.html

 

 

4. Gíao xứ Long Định 2: Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức Làm Phép Nhà Sinh Hoạt Giáo Lý Và Tượng Đài Thánh Giuse.

Lúc 17g00 ngày 09.04.2023, tại Giáo xứ Long Định II, Cha TĐD Phaolô Trần Kỳ Minh chủ sự thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, làm phép Nhà Sinh hoạt Giáo lý và tượng đài Thánh Giuse. Đồng tế với ngài có cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn – cha sở Giáo xứ Long Định II, tham dự thánh lễ có quý tu sĩ, các em thiếu nhi và bà con giáo dân trong Giáo xứ Long Định II.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.gx-long-dinh-ii-thanh-le-ban-bi-tich-them-suc--lam-phep-nha-sinh-hoat-giao-ly-va-tuong-dai-thanh-giuse-37700.html

 

 

5. Giáo xứ Tân Hồng: Thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa.

Vào lúc 09g30 ngày 15.04.2023, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ tế thánh lễ mừng kính Lòng Thương Xót Chúa - bổn mạng của giáo xứ, mừng 63 năm thành lập giáo xứ và mừng 43 năm linh mục của cha Phêrô Lâm Tấn Phát – cha sở Giáo xứ Tân Hồng. Đồng tế với ngài có quý cha trong Giáo hạt Cao Lãnh và Cù Lao Tây, quý tu sĩ, quý khách trong và ngoài giáo xứ.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.giao-xu-tan-hong-thanh-le-long-thuong-xot-chua-38710.html

 

 

6. Ban Truyền thông Giáo phận Mỹ Tho họp linh đạo tháng 04.2023

Vào lúc 09g00 ngày 15.04.2023 tại phòng họp Trung tâm Mục vụ Giáo phận, Ban truyền thông Giáo phận đã diễn ra buổi họp linh đạo mục vụ truyền thông tháng 04.2023. Buổi họp có sự hiện diện của Cha Trưởng ban Truyền Thông, hai cha Đồng hành hạt: Mỹ Tho và Cái Bè, cùng các thành viên của Hạt Tân An, Đức Hòa, Mỹ Tho và Cái Bè.


Link nội dung đầy đủ: http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/ban-truyen-thong-giao-phan-my-tho-hop-linh-dao-thang-042023-38722.html

 

 

7. Gíao phận Mỹ Tho cử hành Ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa

Lúc 14g00, ngày 16.04.2023 giáo dân từ nhiều giáo xứ đã đến Trung tâm Hành hương Ba Giồng để kính viếng Cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và các Thánh Tử Đạo. Mọi người cùng cung nghinh Cha thánh Phêrô và các Thánh Tử Đạo, lần chuỗi và hôn xương Thánh.

Sau khi kính viếng các Thánh Tử Đạo xong, mọi người di chuyển đến Trung tâm Mục vụ (TTMV) Giáo phận vào lúc 15g00.

Tại TTMV, lúc 16g00 mọi người cùng nhau đọc kinh Kính Lòng Thương xót Chúa do cha Phêrô Nguyễn Ngọc – cha phó Giáo xứ Ngũ Hiệp hướng dẫn.

Đỉnh cao của ngày Hành hương là thánh lễ được diễn ra lúc 17g00, do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, quý cha Hạt trưởng: Cái Bè, Mỹ Tho cùng 27 cha. Hiện diện trong thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân trong Giáo phận.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.hat-cai-be-hanh-huong-cac-thanh-tu-dao-va-long-thuong-xot-chua-38714.html

 

 

8. Thánh lễ kim khánh linh mục cha Giuse Đặng Ngọc Ra

Vào lúc 09g30 ngày 26.04.2023, tại Nhà thờ Thủ Thừa thuộc Giáo xứ Thủ Thừa, Giáo hạt Tân An, Giáo phận Mỹ Tho đã diễn ra thánh lễ kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục của cha Giuse Đặng Ngọc Ra, nguyên chánh xứ Giáo xứ Thủ Thừa giai đoạn từ 1993 đến 2018. Thánh lễ được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự, đồng tế với ngài có quý cha trong giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông huyết tộc của cha Giuse, bà con giáo dân trong Giáo xứ Thủ Thừa và quý khách mời.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.thanh-le-kim-khanh-linh-muc-cha-giuse-dang-ngoc-ra-38747.html

 

 

9. Thánh lễ tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của cha Carôlô Lê Văn Lô

Vào lúc 9g30 thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023, thánh lễ tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của cha Cha Carôlô Lê Văn Lô được cử hành long trọng tại Nhà thờ Tân Quới, hạt Cù Lao Tây, Giáo phận Mỹ Tho, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho - chủ tế. Cùng đồng tế với Đức cha Phêrô có cha Tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh và quý cha trong và ngoài giáo phận. Đến tham dự thánh lễ, ngoài gia đình huyết tộc, còn có quý tu sĩ nam nữ, quý khách mời và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ cha Carôlô từng mục vụ: Cai Lậy, Bà Tồn, Thủ Ngữ và Rạch Cầu.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.thanh-le-ta-on-50-nam-hong-an-linh-muc-cua-cha-carolo-le-van-lo-38758.html

 

10. Giáo xứ Tân Long: Thánh lễ làm phép nhà thờ

Vào lúc 09g30 ngày 30.04.2023, tại Giáo xứ Tân Long thuộc Giáo hạt Mỹ Tho, Giáo phận Mỹ Tho đã diễn ra thánh lễ làm phép nhà thờ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ sự. Đồng tế với ngài có 15 cha trong giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân giáo xứ Tân Long và quý khách mời.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.gx-tan-long-thanh-le-lam-phep-nha-tho-38761.html

 

 

11. Giáo xứ An Đức: Cử hành ngày họp mặt – giao lưu – tìm hiểu và cầu nguyện cho Ơn Gọi.

Vào lúc 07g30 ngày 30.04.2023, tại nhà thờ Giáo xứ An Đức thuộc Giáo hạt Mỹ Tho, Giáo phận Mỹ Tho đã khai mạc chương trình “Ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi” do cha Stêphanô Ngô Văn Tú – cha sở Giáo xứ An Đức chủ sự. Đồng hành cùng 300 bạn trẻ và thiếu nhi của 2 Giáo xứ Tín Đức và An Đức còn có sự hiện diện của cha Phaolô Phạm Minh Thanh - cha sở Giáo xứ Tín Đức, quý soeurs Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho và quý dì Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho.

Được biết, ngày Chúa Nhật IV Phục Sinh, Giáo xứ An Đức tổ chức chương trình “Ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi” là sự hiệp thông với Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 60 – Năm 2023: “ƠN GỌI: ÂN SỦNG VÀ SỨ VỤ”.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-phan-my-tho.giao-xu-an-duc-cu-hanh-ngay-hop-mat--giao-luu--tim-hieu-va-cau-nguyen-cho-on-goi-38764.html

 

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

 

1. Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I.2023 tại giáo phận Vinh

Lúc 18 giờ ngày 17.04.2023, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Vinh trong khuôn viên Toà Giám mục. Cùng hiện diện với quý Đức Cha chủ chăn 27 giáo phận có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Ban Thư ký HĐGM.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-viet-nam.khai-mac-hoi-nghi-thuong-nien-ky-i2023-tai-giao-phan-vinh-38726.html

 

 

2. Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I.2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

BIÊN BẢN

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành Hội nghị thường niên kỳ I năm 2023, từ chiều thứ Hai ngày 17.04.2023 đến thứ Sáu ngày 21.04.2023, tại Tòa Giám mục giáo phận Vinh, với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng Giám mục, trừ Đức Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh vng mặt vì lý do sức khoẻ.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-viet-nam.bien-ban-hoi-nghi-thuong-nien-ky-i2023-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-38731.html

 

   

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

 

1. ĐTC sẽ lại cử hành Thánh lễ Tiệc Ly tại một nhà tù thiếu niên

Chỉ vài giờ sau khi Đức Thánh Cha rời Bệnh viện Gemelli hôm thứ Bảy ngày 01.04.2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly với các tù nhân ở nhà tù trẻ vị thành niên Casal del Marmo, nằm ở ngoại ô Roma.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.dtc-se-lai-cu-hanh-thanh-le-tiec-ly-tai-mot-nha-tu-thieu-nien-37677.html

 

 

2. Thánh Lễ Lá 2023: Đấng Bị Bỏ Rơi không bỏ mặc ai một mình

Lúc 10:00 sáng Chúa Nhật 02.04.2023, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ Lá tại quảng trường thánh Phêrô. Đến cuối Thánh Lễ, số người tham dự lên đến 60 ngàn người. Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu bị bỏ rơi trong giây phút đau khổ nhất trên Thánh Giá vì chúng ta, để không ai cảm thấy bị bỏ rơi.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.thanh-le-la-2023-dang-bi-bo-roi-khong-bo-mac-ai-mot-minh-37678.html

 

3. Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh

Sau cuộc họp lần thứ 10 của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh, diễn ra tại Vatican vào ngày 31.03.2023, ngày hôm sau, 01.04.2023, Vatican đã công bố thông cáo chung của Nhóm Làm việc. Thông cáo cho biết về cơ bản, hai bên đồng lòng về thoả thuận liên quan đến “quy chế của Đại diện Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam.”


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.thong-cao-chung-cua-nhom-lam-viec-chung-viet-nam---toa-thanh-37683.html

 

 

4. ĐTC sẽ rửa chân cho 12 tù nhân thiếu niên tại nhà tù Casal del Marmo

Thông cáo của nhà tù thiếu niên Casal del Marmo ở Roma cho biết, trong Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần Thánh (06.04.2023), Đức Thánh Cha sẽ rửa chân cho 12 người trẻ thuộc các quốc tịch khác nhau như một dấu hiệu của tình liên đới, một lời mời gọi nói với họ rằng “chúng ta là anh em” với lời khuyến khích họ tìm lại vẻ đẹp cho cuộc sống của họ.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.dtc-se-rua-chan-cho-12-tu-nhan-thieu-nien-tai-nha-tu-casal-del-marmo-37684.html

 

5. Tiếp kiến chung (12.04.2023): Lòng nhiệt thành tông đồ của các tín hữu

Như thường lệ, sáng thứ Tư 12.04.2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu với bài giáo lý tiếp theo về việc lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, tiếp tục loạt bài giáo lý về niềm đam mê loan báo Tin Mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc phải lên đường với những sáng kiến, không thể loan báo Tin Mừng mà lại thụ động.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.tiep-kien-chung-124-long-nhiet-thanh-tong-do-cua-cac-tin-huu-38706.html

 

 

6. ĐTC khuyên các nữ tu hãy can đảm, đừng nản lòng vì ơn gọi suy giảm

Trưa thứ Năm ngày 13.04.2023, ngỏ lời với các Bề trên Tổng quyền các dòng nữ của Ý nhân dịp Đại hội đồng lần thứ 70 của tổ chức, gọi tắt là USMI, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu vượt qua những thách đố như số ơn gọi ít, tính đa văn hóa của các cộng đoàn, vấn đề công việc, và hãy trung thành với ơn gọi vì Chúa là Đấng trung tín.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.dtc-khuyen-cac-nu-tu-hay-can-dam-dung-nan-long-vi-on-goi-suy-giam-38707.html

 

 

7. Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (16.4): Ở lại cộng đoàn để gặp Chúa

Vào trưa Chúa Nhật 16.04.2023, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Bài huấn dụ ngắn của Đức Thánh Cha dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh, về việc ông Tôma cứng tin và quả quyết phải xem thấy những dấu thương của Chúa thì mới tin.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.kinh-lay-nu-vuong-thien-dang-164-o-lai-cong-doan-de-gap-chua-38715.html

 

 

8. Tiếp kiến chung ngày 19.04 - ĐTC Phanxicô: Không được nhân danh Thiên Chúa để giết người

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng Thứ Tư 19.04.2023, Đức Thánh Cha đã nói về chứng tá của các vị tử đạo, những người không phải là anh hùng nhưng là những Kitô hữu trưởng thành trong đức tin. Ngài mời gọi các Kitô hữu sẵn sàng làm chứng cho Chúa Kitô, dù không đến độ đổ máu, trong cuộc sống hàng ngày. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không được nhân danh Thiên Chúa để sát hại người khác.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.tiep-kien-chung-ngay-194---dtc-phanxico-khong-duoc-nhan-danh-thien-chua-de-giet-nguoi-38736.html

 

 

9. ĐTC gặp hàng ngàn tín hữu Ý hành hương tạ ơn việc phong chân phước cho Armida Barelli

Sáng thứ Bảy 22.04.2023, gặp gỡ 12 ngàn tín hữu đến từ 130 giáo phận trên toàn nước Ý hành hương về Roma nhân dịp tạ ơn việc phong chân phước cho Armida Barelli, Đức Thánh Cha đề cao ba đặc tính cốt yếu của người Kitô hữu ngày nay, đã được Chân phước Armida thể hiện; đó là kiến tạo tương quan, làm tông đồ và thánh hiến giữa đời. Mỗi người chúng ta có thể đón nhận gương sáng của Chân phước tuỳ theo ơn gọi của mình.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.dtc-gap-hang-ngan-tin-huu-y-hanh-huong-ta-on-viec-phong-chan-phuoc-cho-armida-barelli-38737.html

 

 

10. Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2023

Sáng ngày 26.04.2023, Phòng báo chí Toà Thánh đã phổ biến Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2023, được cử hành vào Chúa nhật thứ IV Phục Sinh, 30.04 tới đây. Sứ điệp có chủ đề: “Ơn gọi: Ân sủng và Sứ vụ”.


Link nội dung đầy đủ: http:..giaophanmytho.net.giao-hoi-hoan-vu.su-diep-cua-dtc-cho-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cho-on-goi-2023-38748.html