04/04/2016
2123
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Ngày Giáo phận Mỹ Tho Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa, 3.4.2016Đức Cha Phêrô giảng lễ: Ngày Giáo phận Mỹ Tho Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa,
tại TTMV GP. Mỹ Tho, CN II PS ngày 3.4.2016


Quay video: Anh Đức.
Hình ảnh: Giuse Tiến, Dom.Thuận, Luca Tài
Thu âm và biên tập video: Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Hải.