04/04/2016
2094
Hình Ngày Giáo phận Mỹ Tho Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa
​Trước lễ

 


 
Thánh lễ

 
 
Hình ảnh: Giuse Tiến, Dom. Thuận, Luca Tài
MVTT Mỹ Tho