01/11/2021
5132
TGM Mỹ Tho: Thông báo Phong chức Linh Mục 2021 

TÒA GIÁM MỤC MỸ THO

32 Hùng Vương, P.7,

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Mỹ Tho, ngày 29  tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO PHONG CHỨC LINH MỤC

 

Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ

và anh chị em giáo dân.

 

Ngày 08.12.2021 tới đây, Đức Giám mục Giáo phận dự định sẽ phong chức linh mục cho 8 thầy đại chủng sinh có tên sau đây:

1. Thầy Antôn Trần Quốc Huy, sinh 1990, thuộc Giáo xứ Tân Quới, Đồng Tháp;

2. Thầy Phaolô Hồ Tấn Nghiệp, sinh 1990, thuộc Giáo xứ Gò Da, Đồng Tháp;

3. Thầy Antôn Lê Hà Diệp Phúc, sinh 1990, thuộc Giáo xứ Chánh Tòa, Tiền Giang;

4. Thầy Giuse Nguyễn Dương Phúc, sinh 1987, thuộc Giáo xứ Long Định I, Tiền Giang;

5. Thầy Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, sinh 1989, thuộc Giáo xứ Tân Long, Đồng Tháp;

6. Thầy Phêrô Lê Hữu Phương, sinh 1985, thuộc Giáo xứ Bến Dinh, Đồng Tháp;

7. Thầy Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn, sinh 1990, thuộc Giáo xứ Thủ Ngữ, Tiền Giang;

8. Thầy Phêrô Trần Minh Toàn, sinh 1986, thuộc Giáo xứ Bến Siêu, Đồng Tháp;

Xin quý cha đọc thông báo này cho quý tu sĩ và anh chị em giáo dân vào ba ngày Chúa nhật, 7/11, 14/11 và 21/11/2021, để Dân Chúa hiệp lời cầu nguyện cho quý thầy dọn lòng sốt sắng lãnh nhận chức linh mục.

Nếu có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, xin quý cha và anh chị em báo lại cho tôi biết. Anh chị em giáo dân có thể báo qua cha sở hoặc trực tiếp với chúng tôi tại Tòa giám mục.

Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

Lm. Tổng Đại diện

(đã ấn ký)

Phaolô Trần Kỳ Minh