09/08/2016
1834
Gx Chánh Tòa: Lễ Tuyên Hứa của Ban Chấp Hành GĐPTTT Chúa Giêsu 

 


 

Vào chiều ngày thứ sáu đầu tháng, 06 tháng 08 năm 2016, Cha sở Giacôbê Hà Văn Xung, linh hướng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) Xứ Đoàn Chánh Tòa và cha Gioakim Lai Thụy Minh Tâm đang kỳ nghĩ hè đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các đoàn viên GĐPTTT Chúa Giêsu, đặc biệt cách riêng cho Tân Ban Chấp Hành GĐPTTT nhiệm kỳ 2016 – 2019 tuyên hứa.

Trong bài giảng, cha Giacôbê diễn giải đoạn Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy từ bỏ mình, vác thập giá và theo Chúa. Cha đã nhấn mạnh vai trò dấn thân, hy sinh của những thành viên Ban Chấp Hành trong việc mở mang giới thiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng như việc chu toàn bổn phận của mình trong gia đình, chuyên tâm lo việc tông đồ bác ái, yêu mến tha nhân…

Sau bài giảng là phần tuyên hứa của Tân Ban Chấp Hành. Anh Giuse Cao Dũng Khanh, Tổng thư ký GĐPTTT cấp Giáo phận công bố danh sách Ban Chấp Hành và các ủy viên đã được bầu chọn tiến lên cung thánh đọc lời tuyên hứa. Ông Phanxicô Vũ Văn Đính, thủ quỹ đã đại diện cho Ban Chấp Hành GĐPTTT cấp Giáo phận cầm cờ.

Sau khi đọc lời tuyên hứa xong, cha linh hướng Giacôbê thay mặt Giáo Hội chấp nhận lời tuyên hứa của Tân Ban Chấp Hành và trao Ủy nhiệm thư cũng như công bố lời nguyện sai đi chính thức của Giáo Hội: “Hãy ra đi rao giảng Tin mừng cho mọi người và làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô” cho các anh em có tên như sau:

1. Anh Augustinô Võ Tấn Hoàng Việt: Xứ Đoàn Trưởng

2. Anh Phaolô Trần Thanh Phong: Xứ Đoàn Phó ngoại vụ, kiêm ủy viên Bác Ái Xã Hội.

3. Anh Phêrô Chu Văn Quyền: Xứ Đoàn Phó nội vụ.

4. Anh Phêrô Lê Tấn Phải: Thư ký, kiêm ủy viên Phụng Vụ.

5. Anh Vincentê Nguyễn Thái Học: Thủ quỹ

6. Anh Phêrô Nguyễn Thành Vương: ủy viên Truyền thông.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Anh Augustinô Võ Tấn Hoàng Việt đã thay mặt Ban Chấp Hành cám ơn Cha linh hướng và các đoàn viên GĐPTTT Xứ đoàn Chánh Tòa đã thương yêu, tin tưởng đặt trọng trách cho Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016 – 2019.

Cha linh hướng đáp từ nói lên tâm tình vui mừng vì nhận thấy anh em trong Ban Chấp Hành đã đón nhận nhiệm vụ được giao phó một cách vui vẻ và đầy nhiệt tình. Cha cầu xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn đồng hành, soi sáng hướng dẫn cho các anh luôn hăng say trong công cuộc mở mang nước Trái Tim Chúa và hăng hái làm việc tông đồ.

Anh Augustinô Võ Tấn Hoàng Việt

Gp. Mỹ Tho