31/05/2023
474
Lời nguyện Tín Hữu: Lễ Chúa Ba Ngôi - Giáo phận Mỹ Tho 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM APhaolô Quốc Huy

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu, hiệp nhất và khởi nguồn cho mọi ân sủng. Trong tâm tình tri ân vì bao ơn lành Chúa ban, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:

1. Ông Môsê đã thờ lạy Chúa và thưa: “Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi với chúng con”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa liên kết các Mục tử luôn sống tâm tình mật thiết gắn bó với Chúa Giêsu, để ơn Chúa được tuôn đổ dồi dào cho dân Thánh, ngõ hầu làm cho Hội Thánh trở thành một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất.

2. Chúa Giêsu đã nói: “Thiên Chúa sai con của Người đến thế gian, để nhờ Con của Người, mà được cứu độ”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi sáng, để ngày càng có nhiều người tin, nhận biết yêu mến Chúa Ba Ngôi; từ đó, biết hoán cải đời sống, ý thức tội lỗi và tin vào sự sống đời sau, hầu nhận được ơn cứu độ Chúa ban.

3. Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin tình yêu Thiên Chúa luôn yêu thương và gìn giữ mọi Kitô hữu, luôn trong sáng trong tâm hồn; hầu xứng đáng là đền thờ Chúa ngự, để luôn trung tín làm chứng cho tình yêu Chúa trong suốt cuộc đời.

4. Chúa Giêsu nói: “Ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa hướng dẫn cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta, biết cố gắng làm sinh lợi các ân huệ Chúa ban, vững mạnh trong đức tin, bền đỗ trong đức ái, sống yêu thương phục vụ, để đạt hạnh phúc Nước Trời mà Chúa đã hứa ban.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, ngõ hầu chúng con luôn trung tín bước theo Chúa, bằng việc thực thi lời Chúa qua đời sống hằng ngày, để trở nên những chứng nhân tình yêu Chúa cho nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Marcel Phương

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Mỗi lần chúng ta làm Dấu Thánh Giá là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi – là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong niềm xác tín, cậy trông và phó thác chúng ta cùng tha thiết dâng lời khẩn nguyện.

1. Hội Thánh vẫn luôn xác quyết về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm mang đậm dấu ấn về sự hiệp nhất và yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh,luôn cảm nghiệm sâu sắc mầu nhiệm cao cả này, mà không ngừng biết quãng đại, chia sẻ tình thương và nâng đỡ đến tất cả mọi người.

2. Thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa con những anh chị em đang gặp những cơn thử thách, thất vọng, bi quan và chán nản tìm được nguồn yêu thương và bình an đích thực nơi Thiên Chúa, bên cạnh sự động viên và an ủi của mỗi người chúng ta, khi biết giang rộng vòng tay nhân ái để đến với họ.

3. Chúa Giêsu nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một cho nhân loại”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang gặp những cơn thử thách về đức tin hoặc bị lôi kéo bởi những lạc thuyết nguy hiểm được ánh sáng Đức Kitô soi dẫn hầu nhận ra Người chính là Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại.

4. Chúa Giêsu nói: “Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta luôn xác quyết, vững tin vào Lời Chúa và những lời Giáo huấn của Hội thánh chỉ dạy, hầu cho tất cả chúng ta cùng nên một trong Đức Kitô– là Đấng cứu độ hôm qua, hôm nay và luôn mãi.

Chủ sựLạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con nhận ra mầu nhiệm tình thương qua sự sáng tạo từ Chúa Cha, cứu chuộc chúng con nơi Con Một yêu dấu của Ngài và không ngừng canh tân, đổi mới chúng con nơi Ngôi Ba Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn sống mầu nhiệm cao cả này trong suốt hành trình của người Kitô hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.