17/05/2023
6819
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật VII Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - NĂM A
Phaolô Quốc Huy

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Chúa Giêsu đã sống lại và ngự bên hữu Chúa Cha, Ngài chính là hy vọng cho chúng ta vào sự sống lại và hạnh phúc Nước Trời. Trong tâm tình hân hoan, tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ và tha thiết nguyện xin:

1. Chúa Giêsu đã nói: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ". Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa giúp các Mục tử, sống theo gương các tông đồ xưa, luôn hăng sai rao giảng và chứng tá về Tin mừng Phục Sinh qua đời sống hằng ngày, để giúp nhiều người nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Ngài.

2. Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Tôi cầu xin Chúa ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho những ai chưa nhận biết Chúa được ơn soi sáng, ngõ hầu tất cả được khai tâm mở trí để tin nhận vào tình yêu Chúa là nguồn ơn cứu độ và bình an cho con người.

3. Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh”. Hôm nay cũng là ngày Thế giới truyền thông. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn cho những ai đang làm trong lĩnh vực truyền thông luôn: “Nói cách chân thành. ‘Theo sự thật và trong tình bác ái’(Ep 4,15)” thay vì phán xét qua tin đồn, gieo rắc bất hòa và chia rẽ.

4. Chúa Giêsu đã nói: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa luôn đồng hành hướng dẫn - mỗi người (các em thiếu nhi) trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mỗi người (các em) ngày trở nên hoàn thiện, luôn tuân giữ mọi điều Chúa dạy, chuyên cần cầu nguyện và hết lòng thực thi lòng mến Chúa, yêu người.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương nhìn đến chúng con, xin Ngài không ngừng hoạt động trong đời sống đức tin của chúng con, hầu chúng con cũng được sống lại và hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Marcel Phương

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Chúng ta cùng hiệp nhau đây để mừng lễ Chúa thăng thiên, việc Chúa về trời đó chính là bảo chứng cho mỗi người chúng ta quy hướng về một quê hương Thiên quốc mà Đức Kitô đã đi trước mở đường chỉ lối cho ta. Trong niềm xác tín và tin tưởng chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1. Sách Công vụ Tông đồ diễn tả: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh luôn sống trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và siêng năng cầu nguyện cho các nhu cầu của Giáo hội, hầu xứng đáng nên người Kitô trong thế giới hôm nay.

2. Hội thánh luôn thực hiện lệnh truyền của Đức Giêsu là rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc trên thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi nước, mọi dân được đón nhận Tin Mừng cứu độ, hầu cho mọi người tin nhận và vâng phục một Thiên Chúa là Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại.

3. Người Kitô hữu hôm nay có thể thực hiện lệnh truyền của Chúa Kitô bằng nhiều phương cách khác nhau trong đời sống của mình như : sống tinh thần bác ái, yêu thương, quan tâm, chia sẻ cho những anh chị em đang gặp khó khăn, khốn khổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa gia tăng lòng nhiệt thành nơi mỗi Kitô hữu, hầu giúp chúng ta thêm lòng hăng say loan báo Tin mừng cứu độ.

4. Đức Giêsu khẩn nguyện cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha được tôn vinh Cha”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta biết hướng tâm hồn lên, hầu tin nhận Thiên Chúa là Đấng cứu độ duy nhất. Đồng thời, cũng biết sống niềm tin của mình qua đời sống chứng tá hằng ngày.

Chủ sự: Lạy Chúa, chính mầu nhiệm phục sinh và biến cố Chúa thăng thiên có một giá trị vĩnh cửu cho đời sống chúng con. Hầu qua đó, chúng con thêm niềm xác tín và vững vàng trông đợi về một quê hương đích thực cho những ai luôn dõi theo và tiến bước cùng Ngài trên con đường chân lý. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.