11/03/2023
690
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật III MC - Giáo phận Mỹ Tho 

CHÚA NHẬT III MCPhaolô Quốc Huy
 

Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Bên bờ giếng Giacop hôm nay, Chúa Giêsu đã tỏ cho người phụ nữ Samari biết chính Người là Nước Hằng Sống. Với tâm tình cậy trông, chúng ta đồng thanh tin tưởng dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:

1. "Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa". Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành, đức tin cho các vị mục tử trong Hội Thánh, ngõ hẫu các ngài luôn nhiệt tâm hăng say loan báo Tin mừng, giúp nhiều người nhận ra Chúa Giêsu là Đấng duy nhất mang đến ơn cứu độ, bình an và hạnh phúc cho con người.

2. Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn hướng dẫn cho mọi quốc gia luôn sống bác ái, yêu thương nhau, hầu những ai đang gặp hoạn nạn bởi nghèo đói, thiên tai và chiến tranh luôn được sự giúp đỡ đầy đủ và kịp thời.

3. “Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi mọi Kitô hữu, hầu mỗi người biết nhìn lại đời sống, ăn năn sám hối, để trở về hết lòng khao khát tìm đến Chúa và thờ phượng Ngài với tâm hồn trong sạch.  

4. “Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa hướng dẫn cho - cộng đoàn giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi) luôn hăng say làm chứng về Chúa và là niềm vui cho mọi người, bằng đời sống đức tin vững vàng, sốt sắng cầu nguyện, giảm bớt chi tiêu để thực thi bác ái với người nghèo khổ.

Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa đã biến đổi tâm hồn người phụ nữ Samari, xin Chúa cũng biến đổi chúng con, ngõ hầu chúng con biết lấy cả cuộc đời mà phụng sự Chúa và yêu mến tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 


Marcel Phương
 

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Chính Đức Kitô là mạch nước trường sinh cho nhân loại, Ngài đã chấp nhận tự hiến trên thập giá và Phục Sinh vinh hiển để đem lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ, với niềm tin tưởng vào nơi Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa”. Chúng ta cùng cầu xin cho hết thảy dân thánh Chúa biết không ngừng khao khát Nước Hằng Sống là chính Đức Kitô – Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại.

2. Người phụ nữ thưa với Đức Giêsu: “Thưa ông! Xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi đến đây lấy nước”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang khao khát tìm kiếm chân lý và sự thật sẽ được luôn đong đầy trong Đức Kitô.

3. Đức Giêsu nói: “Lương thực của Thầy là thi hành thánh ý Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp đau khổ, thử thách và thất vọng trong đời đức tin sẽ tìm được sự an ủi và bình an nơi Thiên Chúa.

4. Sau khi gặp Đức Giê su, người phụ nữ đã chạy về loan báo cho mọi người cùng đến gặp Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta cũng biết hăng say loan truyền một Đức Kitô – Đấng cứu độ duy nhất hôm qua, hôm nay và luôn mãi.

Chủ sự: Lạy Chúa, khi bị treo trên thập giá, cạnh sườn Ngài đã bị đâm thâu, nước và máu đỗ ra hầu cho chúng con được ơn cứu độ. Xin cho chúng ta nhận ra hồng ân cao cả mà Ngài đã chuộc lấy bằng máu thánh mình hầu cho chúng con được nguồn ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.