30/03/2024
3332
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 4.2024 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 04.2024

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho

Ý cầu nguyện:

Trong tháng Tư, người Công giáo được yêu cầu cầu nguyện để “phẩm giá và giá trị của phụ nữ được công nhận trong mọi nền văn hóa”. Ý cầu nguyện bao gồm cầu nguyện để chấm dứt sự phân biệt đối xử mà nhiều phụ nữ phải đối mặt ở các nơi khác nhau trên thế giới.

 

 

Ngày 01: THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.

 

 

Ngày 02: THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

 

 

Ngày 03: THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

 

 

Ngày 04: THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

(Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, Ts.HT).

 

 

Ngày 05: THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 4,1-12; Ga 21,1-14. (Không cử hành lễ thánh Vinhsơn Ferrê, linh mục).

 

 

Ngày 06: THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

 

 

Ngày 07: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).

- Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Bổn mạng Gp Mỹ Tho

- BM Cha Gioan Lasan Thiện Tín

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Đông Hoà và Lập Điền.

 

 

Ngày 08: Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38. 

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hồng.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bến Siêu (2010)

 

 

Ngày 09: Thứ Ba. Tv Tuần II. Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

 

 

Ngày 10: Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

 

 

Ngày 11: Thứ Năm. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36

 

 

Ngày 12: Thứ Sáu. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

 

 

Ngày 13: Thứ Bảy. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). 

Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

 

 

Ngày 14: CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Tv Tuần III.

Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48. 

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Cù Lao Tây và Cả Nổ.

 

 

Ngày 15: Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

 

 

Ngày 16: Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.

 

 

Ngày 17: Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Hoà Định.

 

 

Ngày 18: Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

- TPLM Cha Tôma Duy (2012).

- Giỗ quý Cha: Đôminicô Lê Văn Bền (+1997);

Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp (+2014).

 

Ngày 19: Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

 

 

Ngày 20: Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69. 

 

 

Ngày 21: CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.

CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ. 

Tv Tuần IV. Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.

(Không cử hành lễ thánh Anselmô, giám mục, Ts.HT).

 

- TPLM quý Cha K.12: Anrê Chung, Phaolô Hiếu, Phaolô Hiệu, Tôma Vũ, Antôn Đại, Bênađô Hải, Phêrô Thiện (2017).

Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Thạnh Trị và Tân Hội Trung.

 

 

Ngày 22: Thứ Hai. Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.

 

 

Ngày 23: Thứ Ba. Thánh Giogiô, tử đạo (Đ).

Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ).

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30. 

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cồn Bà (2010).

 

 

Ngày 24: Thứ Tư. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ).

Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Bến Siêu.

 

 

Ngày 25: Thứ Năm. THÁNH MARCÔ, Tác giả Tin mừng (LK).

1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

 

 

Ngày 26: Thứ Sáu. Thánh Anselmô, giám mục, Ts.HT (Tr).  

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6

- TPLM quý Cha: Giacôbê Rặt, Phêrô Thiện (2012).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Fatima.

 

 

Ngày 27: Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

 

 

Ngày 28: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Tv Tuần I.

Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo. Thánh Luy Grignion Montfont, linh mục).

- TPLM quý Cha: Gioan Cương (1972)
Carôlô Lô, Giuse Ra (1973).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Bắc Hoà và Thánh Anrê.

 

 

Ngày 29: Thứ Hai. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, Ts.HT. Lễ nhớ.

Cv 14,5-18; Ga 14,21-26

- TPLM Đức ông Phêrô Hoà (1969)
và Cha Phêrô Chánh (1969).

 

 

Ngày 30: Thứ Ba. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr). 

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

- TPLM Cha Phêrô Hùng (2014)