29/02/2024
4728
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 3.2024 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 03.2024

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho

Ý cầu nguyện: Cho các vị tử đạo mới

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu cầu nguyện trong tháng Ba cho “những người mạo hiểm mạng sống của họ cho Tin Mừng ở nhiều nơi trên thế giới”.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

 

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Tv Tuần III.

Xh 20,1-17 hay (Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25.

 Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Bãi Chàm và Gò Đen.

 

Ngày 04: Thứ Hai. Thánh Casimirô (Tr). 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7; Ga 4,5-42

 

Ngày 05: Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

 

Ngày 06: Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hiệp (2011)

 

Ngày 07: Thứ Năm. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

- Giỗ Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (+2018)

 

Ngày 08: Thứ Sáu. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ (Tr). Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34

 

Ngày 09: Thứ Bảy. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu (Tr). Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Tv Tuần IV. (có thể dùng lễ phục màu hồng)

2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21.

- Giỗ Cha Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo (+2016)

 Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Vàm Kinh và Đức Huệ.

 

Ngày 11: Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

 

Ngày 12: Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16

 

Ngày 13: Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30. Kỷ niệm 11 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013)

- TPLM Cha Albertô Tề (1976)

 

Ngày 14: Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

- Giỗ Cha Giuse Phạm Thanh Minh (+2019)

 

Ngày 15: Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

 

Ngày 16: Thứ Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

- Giỗ Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam (+2006).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Ba Giồng.

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Tv Tuần I. Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33. (Không cử hành lễ thánh Patriciô, giám mục).

 Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Bến Lức  và Hoà Hưng.

 

Ngày 18: Thứ Hai. Thánh Cyrillô Giêrusalem, giám mục, Ts.HT (Tr).

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 hay Đn 13,41c-62; Ga 8,1-11.

 

Ngày 19: Thứ Ba. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Bổn mạng Hội Thánh hoàn vũ và Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a. (hay Lc 2,41-51a).

- BM quý Cha: Giuse Ra, Giuse Hân, Giuse Nhạn, Giuse Minh Phương, Giuse Hải, Giuse Nhật, Giuse Thanh Long, Giuse Cường, Giuse Quân, Giuse Quang CSsR, Giuse Nhật, Giuse Chi, Giuse Dương Phúc, Giuse Bảo Sơn, Giuse Thành.

- BM Dòng MTG Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng MTG Mỹ Tho. (tại nhà Dòng lễ trọng)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho. (tại nhà Dòng lễ trọng)

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thuộc Nhiêu.

- Giỗ Cha Giuse Lê Quan Trung (+2023)

 

Ngày 20: Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

 

Ngày 21: Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

 

Ngày 22: Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

 

Ngày 23: Thứ Bảy. Thánh Turibô Môgrôvêjô, giám mục (Tr). Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.

- Giỗ Cha Tôma Bùi Công Dân (+2023)

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Tv Tuần II.

Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10 (hay Ga 12,12-16).

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 (hay Mc 15,1-39). 

Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Rạch Thiên  và Mỹ Điền.

 

Ngày 25: THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

- TPLM Cha Phêrô Đâu (2001) và quý Cha K.10: Phêrô Nghĩa, Antôn Hoàng, Antôn Sang, Micae Tiến, Emmanuel Tuấn (2014).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Đông (2023)

- Giỗ Cha Tôma Nguyễn Ngọc Hồ (+2006)

 

Ngày 26: THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

- TPLM quý Cha K.9: Giuse Chi, Gioan Định, Phaolô Tân, FX. Thượng (2012).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Nha Ràm

 

Ngày 27: THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr). Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

 

Ngày 28: THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

 

Ngày 29: THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt.

Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42.

 

Ngày 30: THỨ BẢY TUẦN THÁNH. LỄ VỌNG PHỤC SINH.

1). St 1,1-2,2; 2). Xh 14,15-15,1a; 3). Is 54,5-14.

4). Rm 6,3-11; Mc 16,1-8.

 

Ngày 31: CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Tv Tuần I. Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 hay 1Cr 5,6b-8; Ga 20,1-9 (hay Mt 28,1-10) (trong Thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Đọc hoặc hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tùy ý.

Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Thủ Ngữ  và Sông Xoài.