30/11/2023
8281
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 12.2023 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 12.2023

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người khuyết tật: Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm và được các tổ chức từ thiện giúp đỡ, để họ hội nhập tích cực vào đời sống xã hội.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

 

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Tv Tuần I. Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo).

-Bổn mạng quý Cha: FX. Trương Quý Vinh, FX. Nguyễn Thanh Tuấn, FX. Nguyễn Văn Thượng, FX. Lê Nguyễn Lý Anh Viên

- Phiên Chầu Lượt Giáo Phận: Giáo xứ Tân Phước và Gx Tràm Mù.

 

Ngày 04: Thứ Hai. Thánh Gioan Đamas, linh mục, Ts.HT. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.

 

Ngày 05: Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

 

Ngày 06: Thứ Tư. Thánh Nicôla, giám mục. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

- Bổn mạng Cha Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng.

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha GB. Nguyễn Tấn Sang (2004)

- Bổn mạng Cha Ambrôsiô Nguyễn Bảo Trị.

 

Ngày 08: Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

- Bổn mạng thứ nhất của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cai Lậy (2013), Văn Hiệp, Thiên Phước, Thường Phước.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha Khóa 16: Antôn Trần Quốc Huy, Phaolô Hồ Tấn Nghiệp, Antôn Maria Lê Hà Diệp Phúc, Giuse Nguyễn Dương Phúc, Phêrô Nguyễn Hồng Phúc, Phêrô Lê Hữu Phương, Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn, Phêrô Trần Minh Toàn (2021).

 

Ngày 09: Thứ Bảy. Thánh Gioan Điđacô. Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tín Đức.

 

Ngày 10: Chúa Nhật II MÙA VỌNG. Tv Tuần II. Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Loreto).

- Phiên Chầu Lượt Giáo Phận: Giáo xứ Đức Hòa và Gx Bến Siêu.

 

Ngày 11: Thứ Hai. Thánh Đamasô I, giáo hoàng. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

 

Ngày 12: Thứ Ba. Đức Mẹ Guađalupê. Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Henri Nguyễn Văn Ký (1982)

 

Ngày 13: Thứ Tư. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

- Kỷ niệm ngày Thụ phong linh mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1969).

 

Ngày 14: Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục. Lễ nhớ. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

- Giỗ Cha Giuse Nguyễn Văn Chúc (+1999)

 

Ngày 15: Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

 

Ngày 16: Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cái Bè (1993)

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Tv Tuần III. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Is 61,1-2a.10-11; 1Ts 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên (2013) và quý Cha Khóa 11: Tôma Lê Thành Nam, Phaolô Lê Ngọc Toàn, Antôn Trương Chí Tâm, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật, Đôminicô Phạm Văn Khanh, Phêrô Bùi Sĩ Thanh, Phêrô Nguyễn Văn Tiển (2015).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Rạch Thiên (2003).

- Phiên Chầu Lượt Giáo Phận: Giáo xứ Cần Giuộc và Gx Chợ Bưng.

 

Ngày 18: Thứ Hai. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

 

Ngày 19: Thứ Ba. Tl 13,2-7,24-25a; Lc 1,5-25.

 

Ngày 20: Thứ Tư. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân An.

 

Ngày 21: Thứ Năm. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, Ts.HT. Dc 2,8-14; Lc 1,39-45.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Mỹ Điền.

 

Ngày 22: Thứ Sáu. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Philipphê Trần Bá Lộc, Phêrô Nguyễn Phước Tường (1974).

 

Ngày 23: Thứ Bảy. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: GB. Đặng Văn Hứa, Marcel Trần Văn Tốt, Phêrô Nguyễn Văn Thành (1979).

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Tv Tuần IV. 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

- Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25)

- Giỗ giáp năm Cha Giêgôriô Lê Nguyên Hòa (+2021).

- Phiên Chầu Lượt Giáo Phận: Giáo xứ Gò Công và Gx Hòa Bình (Đồng Tháp).

 

Ngày 25: Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ Thánh lễ này sang Thánh lễ kia. (Không cử hành thánh lễ an táng).

- Bổn mạng Cha Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn.

 

Ngày 26: Thứ Ba. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, tử đạo tiên khởi. Lễ Kính. Cv 6.8-10 ; 7,54-59 ; Mt 10,17-22.

- Bổn mạng Cha Stêphanô Ngô Văn Tú, Stêphanô Lê Quang Thủ.

 

Ngày 27: Thứ Tư. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

- Bổn mạng quý Cha: Gioan Trần Phước Cương, Gioan Lâm Trọng Bổn, Gioan Cao Duy Thiện.

- Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Đức Hòa (2020)

 

Ngày 28: Thứ Năm. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

 

Ngày 29: Thứ Sáu. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo (Đ). 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha Khóa 17: Phêrô Nguyễn Hoàng Anh, Phaolô Hoàng Trường Duy, Phaolô Trần Thanh Hiếu, Phêrô Nguyễn Ngọc, Giuse Nguyễn Văn Thành, Phêrô Phan Minh Tấn, Giacôbê Hà Minh Nhựt, Gioan Bt. Nguyễn Ngọc Duy Tân (2022).

 

Ngày 30: Thứ Bảy. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng (2016)

 

Ngày 31: CHÚA NHẬT. NGÀY VII TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. LỄ THÁNH GIA THẤT. Lễ kính. St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 hay (Lc 2,22.39-40). (Không cử hành lễ thánh Silvester I, giáo hoàng).

- Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Mộc Hóa.

- Phiên Chầu Lượt Giáo Phận: Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình và Gx Tân Hồng.