01/11/2022
1091
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 11.2022

 

 
 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 11.2022

 

THÁNG CẦU CHO TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các trẻ em đang đau khổ. Xin cho các trẻ em đang đau khổ, các trẻ em đường phố, nạn nhân của các cuộc chiến tranh, các trẻ em mồ côi, có thể đến trường và tìm thấy tình yêu trong một gia đình.

 

Ngày 01: Thứ Ba. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

Ngày 02: Thứ Tư. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Lễ I: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ II: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ III: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

Ngày 03: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.

Ngày 04: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, Gm. Lễ nhớ. Pl 3,17-4,1; Lc 16,1-8.

- Bổn mạng Cha Carôlô Lê Văn Lô.

Ngày 05: Thứ Bảy đầu tháng. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.

 

Ngày 06: CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. 2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5;8 Lc 20,27-38; (hay Lc 20,27.34-38).

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) và Thánh Tâm (Đồng Tháp).

Ngày 07: Thứ Hai. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.

- Lễ giỗ Cha Phaolô Phạm Ngọc Hiền (+2015)

Ngày 08: Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.

Ngày 09: Thứ Tư. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22.

Ngày 10: Thứ Năm. Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, Ts. HT. Lễ nhớ. Plm 7-20; Lc 17,20-25.

- Bổn mạng Cha Lêô Trần Văn Thanh.

Ngày 11: Thứ Sáu. Thánh Martinô. Gm. Lễ nhớ. 2Ga 4-9; Lc 17,26-37.

- Bổn mạng Cha Martinô Trần Huy Quí.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Phong (2016).

Ngày 12: Thứ Bảy. Thánh Jôsaphat, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.

 

Ngày 13: CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) [ HĐGMVN, khóa họp tháng 04-19991]. *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Tân Hiệp và Mỹ An.

Ngày 14: Thứ Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.

Ngày 15: Thứ Ba. Thánh Albertô Cả, giám mục, Ts.HT (Tr). Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.

- Kỷ niệm ngày thụ phong giám mục của ĐỨC CHA PHÊRÔ (2008).

- Bổn mạng Cha Albertô Trần Thúc Tề.

Ngày 16: Thứ Tư. Thánh nữ Magrarita Scotland, Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.

Ngày 17: Thứ Năm. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.

Ngày 18: Thứ Sáu. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). Kh 10,8-11; Lc 19,45-48 (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).

Ngày 19: Thứ Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.

 

Ngày 20: CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. 2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Văn Hiệp và Tân Phong.

Ngày 21: Thứ Hai. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Tv Tuần II. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

Ngày 22: Thứ Ba. Thánh Cêcillia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.

Ngày 23: Thứ Tư. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ), Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.

Ngày 24: Thứ Năm. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.

 * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. 

Ngày 25: Thứ Sáu. Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo (Tr). Kh 20,1-4.11-21,2; Lc 21,29-33.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha GB. Nguyễn Văn Học (1992).

Ngày 26: Thứ Bảy. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.

 

Ngày 27: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG năm A. Tv Tuần I. Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.

- Phiên Chầu Lượt Giáo phận: Giáo xứ Tân Phước và Tràm Mù.

Ngày 28: Thứ Hai. Is 2,1-5 hay Is 4,2-6; Mt 8,5-11.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ) (2012).

 

Ngày 29: Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Giồng Cát (2018).

 

Ngày 30: Thứ Tư. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

- Bổn mạng quý Cha: Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Anrê Nguyễn Khắc Chung.

 

Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho