31/08/2023
15009
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 09.2023 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 09.2023

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho

Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội: Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện tồi tệ, không bị các tổ chức bác ái xã hội bỏ quên và loại trừ.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

 

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, Ts. HT).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Cái Mây và Gx. Bà Từ.

 

Ngày 04: Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

 

Ngày 05: Thứ Ba. Thánh Têrêsa Calcutta (Tr). 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

 

Ngày 06: Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44

 

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11

 

Ngày 08: Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23)

- Giỗ Cha: F. At. Nguyễn Văn Hùng (+1996).

 

Ngày 09: Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Cồn Bà và Gx. Xoài Mút.

 

Ngày 11: Thứ Hai. Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

 

Ngày 12: Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Gl 2,6-15; Lc 6,12-19 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47)

 

Ngày 13: Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, Gm, Ts.HT. Lễ nhớ. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

- Bổn mạng Cha Gioan Phan Văn Định.

 

Ngày 14: Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

 

Ngày 15: Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35)

 

Ngày 16: Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, Giáo hoàng, tử đạo và thánh Cyprianô, Gm., tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. Hc 27,33-28,7(hay Hr: Hc 27,33-28,9); Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ thánh Robertô Bellarminô, giám mục, Ts. HT và thánh Hilđegarđiô Bingensiô, trinh nữ, Ts. HT)

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Bến Dinh và Gx. Vĩnh Hưng.

 

Ngày 18: Thứ Hai. 1Tm2,1-8; Lc 7,1-10.

 

Ngày 19: Thứ Ba. Thánh Junuariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

 

Ngày 20: Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgôn, Phaolô Chong Hangsang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

 

Ngày 21: Thứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

- Bổn mạng Cha Tôma Thiện - Trần Quốc Hưng.

 

Ngày 22: Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

 

Ngày 23: Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

- Phiên Chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Mỹ Quí và Gx. Kim Sơn.

 

Ngày 25: Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

 

Ngày 26: Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

- Giỗ Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh (+2015)

 

Ngày 27: Thứ Tư. Thánh Vinh-Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

- Giỗ Cha Giuse Vũ Đức Tuấn (+2008).

 

Ngày 28: Thứ Năm. Thánh Venceslaô tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

- Giỗ cha Phaolô Nguyễn Văn Hoàng (+1995).

 

Ngày 29: Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Ngày Trung Thu - Cầu cho thiếu nhi. Đn 7,9-10.13-14 hay (Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

- Bổn mạng quý Cha: Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, Gabriel Nguyễn Tấn Di, Micae Tôn Quang Tiến, Gabriel Nguyễn Thiện Thuật.

 

Ngày 30: Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, Lm. Ts.HT. Lễ nhớ. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45