29/06/2022
1132
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 07.2022

 

 

 


 

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người cao niên: Xin cho những người cao niên, biểu tượng của cội nguồn và ký ức của một dân tộc, biết dùng kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình để giúp người trẻ hướng đến tương lai trong hy vọng và trách nhiệm.

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Nước Trong (2015)

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (hay Lc 10,1-9). (Không cử hành lễ thánh Tôma, tông đồ).

- Bổn mạng quý Cha: Tôma Phan Ngọc Phương, Tôma Bùi Công Dân, Tôma Nguyễn Văn Phong, Tôma Nguyễn Hoàng Duy, Tôma Lê Thành Nam, Tôma Lê Uy Vũ, Tôma Lê Duy Khang.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Bằng Lăng và Thường Phước.

Ngày 04: Thứ Hai. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). Hs 2,16-17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

- Giỗ Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Thật (+1996).

Ngày 05: Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

Ngày 06: Thứ Tư. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.

Ngày 08: Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

Ngày 09: Thứ Bảy. Thánh Augustinô Zhao Rong, Lm., và các bạn, tử đạo (Đ). Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Bà Tồn và Vĩnh Hựu.

Ngày 11: Thứ Hai. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.

- Bổn mạng Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển.

Ngày 12: Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

Ngày 13: Thứ Tư. Thánh Henricô (Tr). Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

- Bổn mạng Cha Henri Nguyễn Văn Ký.

Ngày 14: Thứ Năm. Thánh Camillô Lellis, linh mục. (Tr) Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.

Ngày 15: Thứ Sáu. Thánh Bônaventura, Gm., Ts.HT. Lễ nhớ. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

Ngày 16: Thứ Bảy. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Mk 2,1-5; Mt 12,14-21. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần IV. St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Kinh Gãy và Kiến Bình.

Ngày 18: Thứ Hai. Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.

Ngày 19: Thứ Ba. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

Ngày 20: Thứ Tư. Thánh Apôllinarê, Gm., tử đạo (Đ). Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.

Ngày 21: Thứ Năm. Thánh Laurensô Brinđisi, Lm, Ts.HT (Tr). Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Kiến Bình (2017)

Ngày 22: Thứ Sáu. THÁNH NỮ MARIA MAGDALENA. LỄ KÍNH. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

Ngày 23: Thứ Bảy. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13. (Không cử hành lễ thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Long Định 1 và Nha Ràm.

Ngày 25: Thứ Hai. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

- Bổn mạng quý Cha: Giacôbê Hà Văn Xung, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt, Giacôbê Nguyễn Minh Phụng.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng (2001)

 

Ngày 26: Thứ Ba. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43 (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

- Ngày ĐGH bổ nhiệm Đức Cha Phêrô làm Giám mục Chánh Toà Giáo phận (2014).

- Bổn mạng quý Cha: Gioakim Lai Thụy Minh Tâm, Gioakim Trần Quốc Toàn, Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh.

- Giỗ Cha Phaolô Võ Văn Chánh (+2007).

Ngày 27: Thứ Tư. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

Ngày 28: Thứ Năm. Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

- Giỗ Cha Tôma Lê Văn Hiếu (+1998)

Ngày 29: Thứ Sáu. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

Ngày 30: Thứ Bảy. Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gm., Ts.HT (Tr). Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

- Bổn mạng Cha Phêrô Nguyễn Văn  Thành.

 

Ngày 31: CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21. (Không cử hành lễ thánh Ignatiô Loyôla, linh mục).

- Bổn mạng Cha Ignatiô Lê Phước Vân.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Lương Hoà Hạ và An Bình.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho