30/05/2023
6923
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 06.2023 

 
 LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 06.2023

Thực hiện: Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho


 

Ý cầu nguyện:

Cầu cho nạn bạo hành chấm dứt: Xin cho cộng đồng quốc tế đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt nạn bạo hành, đồng thời nâng đỡ các nạn nhân và gia đình họ.

 

Ngày 01: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Hc 42,15-25; Mc 10,46-52.

 

Ngày 02: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26

 

Ngày 03: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.

 

Ngày 04: CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Trà Đư và Gx. Vạn Phước.

Ngày 05: Thứ Hai. Tv Tuần I. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12,1-12.

 

Ngày 06: Thứ Ba. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

 

Ngày 07: Thứ Tư. Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

 

 

Ngày 08: Thứ Năm. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-8; Mc 12,28b-34.

 

Ngày 09: Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, Ts.HT (Tr). Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

 

Ngày 10: Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

- Kỷ niệm cung hiến: Nhà thờ Mộc Hóa.

 

Ngày 11: CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ)

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Thủ Đoàn và Gx. Ngũ Hiệp.

 

Ngày 12: Thứ Hai. Tv Tuần II. 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

 

Ngày 13: Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.

- Bổn mạng quý cha: Antôn Vũ Sĩ Hoằng, Antôn Nguyễn Văn Đức, Antôn Nguyễn Ánh Quang, Antôn Nguyễn Văn Tiếng, Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Antôn Trương Chí Tâm, Antôn Phan Văn Đại, Antôn Nguyễn Phước Triệu, Antôn Đặng Hoàn Vũ, Antôn Trần Quốc Huy, Antôn Maria Lê Hà Diệp Phúc.

- Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thánh Antôn.

 

Ngày 14: Thứ Tư. 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

 

Ngày 15: Thứ Năm. 2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

 

Ngày 16: Thứ Sáu. LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.

- Kỷ niệm cung hiến: Nhà thờ An Long (2016)

 

Ngày 17: Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

 

Ngày 18: CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần III. Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8.

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Tân Long (Đồng Tháp) và Gx. Bình Trưng.

 

Ngày 19: Thứ Hai. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42

 

Ngày 20: Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

 

Ngày 21: Thứ Tư. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

- Bổn mạng quý cha: Luy Nguyễn Trí Hướng, Luy Huỳnh Thanh Tân.

 

Ngày 22: Thứ Năm. Thánh Paulino Nôla, giám mục (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

 

Ngày 23: Thứ Sáu. 2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

 

Ngày 24: Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80)

- Bổn mạng quý cha: GB. Đặng Văn Hứa, GB. Nguyễn Văn Sáng, GB. Nguyễn Văn Học, GB. Nguyễn Tấn Sang, GB. Nguyễn Nhựt Cương, GB. Nguyễn Trung Hiếu, GB. Nguyễn Ngọc Duy Tân.

 

Ngày 25: CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần I. Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.

- Kỷ niệm cung hiến: Nhà thờ Cao Lãnh.

- Phiên chầu lượt giáo phận: Giáo xứ Ba Giồng và Gx. Phong Mỹ.

 

Ngày 26: Thứ Hai. St 12,1-9; Mt 7,1-5.

 

Ngày 27: Thứ Ba. Thánh Cyrillô Alexendria, Ts. HT (Tr). St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 1: Giacôbê Hà Văn Xung, Phaolô Đặng Tiến Dũng, Lêô Trần Văn Thanh, Stêphanô Ngô Văn Tú, Phaolô Phạm Minh Thanh (1992).

- Kỷ niệm thụ phong giám mục Đức Giáo hoàng Phanxicô (1992)

 

Ngày 28: Thứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ (Đ), tông đồ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

 

Ngày 29: Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, tông đồ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý cha khóa 4: Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Phaolô Nguyễn Thành Mến, Giuse Tô Minh Phương, Phaolô Phạm Đăng Thiện, Phêrô Trần Anh Tráng, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Antôn Nguyễn Ngô Tri, Phaolô Nguyễn Văn Tuấn, Phêrô Nguyễn Văn Khôi, Phêrô Nguyễn Văn Trí (2002);

và quý cha khoá 14: Phêrô Trần Anh Duy, Phêrô Nguyễn Hải Đăng, Phêrô Lê Hồng Đức, Gioan Cao Duy Thiện, Antôn Nguyễn Phước Triệu (2019).

- Bổn mạng Cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh quý cha Thánh Phaolô: Đặng Tiến Dũng, Phạm Minh Thanh, Nguyễn Thành Sang, Phạm Đăng Thiện, Nguyễn Thành Mến, Hồ Minh Tuấn, Cao Xuân Đắc, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Khả Tú, Phạm Thế Hạnh, Trần Duy Tân, Nguyễn Văn Xuyên, Lê Ngọc Toàn, Lê Hoàng Nguyễn, Trần Văn Điền CSSR, Hồ Tấn Nghiệp, Nguyễn Ngọc Hiệu, Ngô Trung Hiếu, Hoàng Trường Duy, Trần Thanh Hiếu.

- Bổn mạng ĐỨC CHA PHÊRÔ, Đức ông Trần Văn Hòa; và quý cha Thánh Phêrô: Hồ Bản Chánh, Võ Vinh Phước, Nguyễn Kim Long, Đặng Ngọc Hiền, Nguyễn Phước Tường, Nguyễn Văn Bé, Lâm Tấn Phát, Võ Hiệp Sĩ, Diệp Nhựt Thanh Phương, Nguyễn Xuân Diễm, Phạm Bá Đương, Lê Tấn Bảo, Đặng Văn Đâu, Nguyễn Văn Khôi, Trần Anh Tráng, Nguyễn Văn Trí, Đinh Sơn Hùng, Nguyễn Ngọc Long, Ký Ngọc Tuấn, Tạ Ngọc Hải Sơn, Đặng Xuân Hạnh, Mai Văn Thượng, Trần Trung Chỉnh, Nguyễn Thái Ngọc, Trần Trọng Khương, Phạm Quang Thảo, Dương Trọng Thiện, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Hòa Nghĩa, Bùi Sĩ Thanh, Nguyễn Văn Tiển, Võ Minh Thiện, Lê Hồng Đức, Trần Anh Duy, Nguyễn Hải Đăng, Trương Ngọc Đức, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Hồng Phúc, Lê Hữu Phương, Trần Minh Toàn, Phan Minh Tấn, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc.

 

 

Ngày 30: Thứ Sáu. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

- Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha Khóa 3: Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Phêrô Võ Hiệp Sĩ, Phêrô Diệp Nhựt Thanh Phương, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Phêrô Lê Tấn Bảo, Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng, Antôn Nguyễn Ánh Quang (1999).