28/02/2023
1355
Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 03.2023 

 

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN MỸ THO

THÁNG 03.2023

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng: Xin cho tất cả những ai bị một số thành viên của hàng giáo sĩ lạm dụng, tìm được nơi chính Giáo Hội một câu trả lời thỏa đáng cho nỗi đau khổ tinh thần và thể xác của họ

 

Ngày 01: Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

 

Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t]; Mt 7,7-12.

 

Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

 

Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Casimirô. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

 

Ngày 05: CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Tv tuần II. St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Hiệp Hòa và Tân An (ĐT).

 

Ngày 06: Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Tân Hiệp (2011)

 

Ngày 07: Thứ Ba. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicia, tử đạo. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

- Giỗ Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (+2018)

 

Ngày 08: Thứ Tư. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

 

Ngày 09: Thứ Năm. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

 

Ngày 10: Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

- Giỗ Cha Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo (+2016)

 

Ngày 11: Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

 

Ngày 12: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Tv tuần III. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 hay (Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Bãi Chàm và Gò Đen.

 

Ngày 13: Thứ Hai. Kỷ niệm 10 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013). 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Albertô Trần Thúc Tề. (1976)

 

Ngày 14: Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

- Giỗ Cha Giuse Phạm Thanh Minh (+2019)

 

Ngày 15: Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

 

Ngày 16: Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

- Giỗ Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam (+2006).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Ba Giồng.

 

Ngày 17: Thứ Sáu. Thánh Patriciô, giám mục. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

 

Ngày 18: Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Giêrusalem, Ts.HT. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

 

Ngày 19: CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Tv Tuần IV. (Lễ Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria dời qua ngày thứ hai 20-03). 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng MTG Mỹ Tho. (tại nhà Dòng lễ trọng).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà nguyện Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho. (tại nhà Dòng lễ trọng).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thuộc Nhiêu.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Vàm Kinh.

 

Ngày 20: Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Bổn mạng Hội Thánh hoàn vũ và Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

- Bổn Mạng quý Cha: Giuse Đặng Ngọc Ra, Giuse Nguyễn Hoàng Hân, Giuse Nguyễn Văn Nhạn, Giuse Tô Minh Phương, Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Giuse Lê Quan Trung, Giuse Trần Thanh Long, Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Giuse Phạm Phú Cường, Giuse Nguyễn Hồng Quân, Giuse Nguyễn Bá Long CsSr, Giuse Trần Minh Quang CSsR, Giuse Nguyễn Đặng Khánh Nhật, Giuse Trần Ngọc Chi, Giuse Nguyễn Dương Phúc, Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn, Giuse Nguyễn Văn Thành.

- Bổn Mạng Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho.

 

Ngày 21: Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

 

Ngày 22: Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

 

Ngày 23: Thứ Năm. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

 

Ngày 24: Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

 

Ngày 25: Thứ Bảy. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Phêrô Đặng Văn Đâu (2001) và quý Cha K. 10: Phêrô Trương Hòa Nghĩa, Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Antôn Nguyễn Hoàng Sang, Micae Tôn Quang Tiến, Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn (2014).

- Giỗ Cha Tôma Nguyễn Ngọc Hồ (+2006)

 

Ngày 26: CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Tv tuần I. Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

- Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha K.9: Giuse Trần Ngọc Chi, Gioan Kim-Khẩu Phan Văn Định, Phaolô Trần Duy Tân, Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thượng (2012).

- Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Nha Ràm.

- Phiên chầu lượt Giáo phận: Giáo xứ Bến Lức và Hòa Hưng.

 

Ngày 27: Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-6); Ga 8,1-11.

 

Ngày 28: Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

 

Ngày 29: Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

 

Ngày 30: Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

 

Ngày 31: Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

 

 

 

Vp. Truyền Thông

Gp. Mỹ Tho