02/02/2009
1370

 

TÔI CÓ THẬT SỰ THỪA HƯỞNG MỘT NỀN GIÁO DỤC TỐT?

 

 

Đâu là những dấu chỉ của một nền giáo dục tốt? Xin đề nghị một vài chất liệu để suy tư!

 

Nếu tôi có thể đọc 600 từ mỗi phút, nhưng chẳng ai dạy tôi biết thông hiệp với Đấng Tạo Hoá…

Nếu tôi có thể thuyết phục kẻ khác bằng một lý lẽ gây kinh ngạc thích thú, nhưng chẳng ai giáo dục tôi trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa…

Nếu tôi có thể bàn luận về bất cứ kiệt tác nào của những tác giả vĩ đại, nhưng chẳng ai dạy tôi biết đọc Kinh Thánh…

Nếu tôi có thể thuộc lòng mọi công thức toán học và hoá học, nhưng chẳng ai dạy tôi biết ấp ủ Lời Chúa trong lòng…

Nếu tôi có thể giải thích suông sẻ mọi lý thuyết phức tạp nhất, nhưng chẳng ai dạy tôi biết những lề luật bất biến của Đấng đã ban tặng chúng ta vũ trụ này…

Nếu tôi có thể phân loại mọi động vật theo họ, giống và loài, nhưng chẳng ai mở trí cho tôi biết chương trình của Đấng Tạo Hoá dành cho mọi loài thọ tạo…

Nếu tôi có thể đọc thuộc lòng Tuyên Ngôn về Quyền Con Người và Quyền Công Dân, nhưng chẳng ai chỉ cho tôi thấy bàn tay của Thiên Chúa trong lịch sử thế giới…

Nếu tôi có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau và sáng tác được những bản nhạc làm xúc động lòng người, nhưng chẳng ai dạy cho tôi biết Chủ Tể của vũ trụ để tôn vinh Ngài…

Nếu tôi có thể tham dự các cuộc tranh tài, rực sáng ngoài sân cỏ, đạt được hàng trăm chiến thắng, nhưng chẳng ai dạy cho tôi biết thực hiện ý muốn của Thiên Chúa…

Nếu tôi có thể diễn đạt thể loại của những kiệt tác mỹ thuật và mô phỏng được chúng, nhưng chẳng ai dạy cho tôi biết rằng mọi hài hoà đều bắt nguồn trong mối tương quan với Thiên Chúa…

Nếu tôi có thể nghiên cứu ở trình độ cao và đạt được những kết quả tốt nhất, nhưng chẳng ai hướng dẫn tôi biết đâu là nghề nghiệp mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho tôi…

Nếu tôi có thể trở nên một công dân tốt, đạo đức và công bằng, nhưng chẳng ai nói cho tôi biết rằng con người là tội nhân và chẳng có hy vọng nào nếu không có Chúa Giêsu…

 

Thì tôi đã chưa thừa hưởng một nền giáo dục tốt!

 

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang góp nhặt