13/03/2023
834
Người nữ tu MTG chiêm ngắm sự hiện diện thầm lặng của thánh Giuse


 NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ

chiêm ngắm sự HIỆN DIỆN THẦM LẶNG của THÁNH GIUSE

 

Trong cuộc đời Chúa Giêsu ta nhìn thấy sự hiện diện xuyên suốt của Mẹ Maria, từ lúc nói lời Xin Vâng cho đến khi Chúa Giêsu Phục Sinh và lên trời, nhưng với thánh Cả Giuse, từ khi tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thánh ta lại không thấy sự hiện diện của ngài tiếp theo đó, không có gì đặc biệt, cũng không được chú ý tới, nhưng sự hiện diện của thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu, bên bạn trăm năm của ngài là Mẹ Maria lại trở nên tấm gương cao cả, đầy nhân đức rạng ngời cho ta suy gẫm và học đòi bắt chước. Một sự hiện diện thầm lặng nhưng lại nói lên rất nhiều điều, một sự hiện diện không ồn ào nhưng lại làm sáng tỏ tình yêu thương, sự công chính, đức khiêm nhường và hơn hết ngài luôn có vị thế cao trọng trong việc chuyển cầu ơn ích cho con cái nơi trần thế.

Và khi nói đến thánh Cả Giuse, ta thường nói nhiều về sự thinh lặng và nhân đức khiêm nhường của ngài. Riêng tôi, sự hiện diện thầm lặng của ngài lại là điều được đánh động và suy ngẫm luôn luôn. Cha đồng trinh của Chúa Giêsu, bạn trăm năm của Mẹ Maria nhưng ngài không có điểm gì nổi bật, cung cách ngài toát lên vẻ diệu hiền thanh thoát, đi bên cạnh Con Chúa và Mẹ Maria nhưng chấp nhận lu mờ để bảo vệ và yêu thương, sống chung nhưng không gia trưởng, uy quyền. Sự hiện diện âm thầm của thánh Cả làm cho công cuộc cứu độ của Chúa nên trọn hảo, Ngài cũng xin vâng như Mẹ khi đón nhận và thực thi thánh ý Chúa. Không cần tước hiệu vinh quang hay được tôn phong xứng đáng, thánh Giuse hiện diện âm thầm trong ngày sống của mỗi người chúng ta, ngài cầu bầu cùng Chúa, lắng nghe ta nguyện xin và nâng đỡ ủi an những ai sầu khổ, khóc than. Chính vì cảm nghiệm và suy ngẫm về sự hiện diện cách thầm lặng của thánh Cả Giuse giúp ích cho ơn gọi thánh hiến của tôi luôn vui tươi, bình an thanh thoát. Sự hiện diện của tôi trong cộng đoàn là ơn Chúa ban, dù nhìn sang bên cạnh tôi không bằng chị em, vẫn còn nhiều yếu điểm nhưng học nơi thánh Cả, tôi biết hiện diện trong cộng đoàn cách vui vẻ, hòa đồng để ít ra mình không trở thành gánh nặng cho chị em và phục vụ bằng khả năng Chúa ban với cả tấm lòng, bằng đời sống cầu nguyện và cung cách sống khiêm nhường. Gương sống thầm lặng của ngài giúp tôi giữ được lời khấn Vâng phục, dù ở đâu hay làm việc gì trong Hội dòng là tôi làm cho chính Chúa, không làm vì để người khác biết đến mình, vui vẻ và mau mắn làm việc vì Chúa và lợi ích cho cộng đoàn. Học nơi ngài tôi còn nhận biết được mỗi người trong cộng đoàn tôi đang sống đều có vị thế, vai trò riêng của họ, tất cả đều đáng được đón nhận và trân quý như nhau, tuy âm thầm nhưng Chúa biết lòng mỗi người và thấu suốt từng tâm can.

Thánh Cả Giuse được đặt làm thánh Quan Thầy của Dòng Mến Thánh Giá. Noi gương thánh Quan Thầy, người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ sống Khiết tịnh, Nghèo khó, Vâng phục mà sự hiện diện thầm lặng nơi các xứ đạo, trong nguyện đường, trong cuộc sống hằng ngày luôn chuyển cầu ơn ích cho giáo dân và lương dân. Càng chiêm ngắm và suy gẫm về sự hiện diện thầm lặng của thánh Cả Giuse trong công cuộc cứu độ của Chúa, người nữ tu Mến Thánh Giá càng ý thức hơn về sự hiện diện của mình trong sứ vụ tông đồ ngang qua việc sống trung thành với linh đạo của Hội dòng. Dù hiện diện ở đâu, dù làm bất cứ việc gì hay trong cương vị nào chỉ cần bằng tất cả tình yêu, tinh thần trách nhiệm và khiêm nhường phục vụ Chúa sẽ biết rõ việc ta làm. Có thể nơi các nữ tu Mến Thánh Giá phục vụ những vùng xa xôi, khó nghèo về vật chất và tinh thần nhưng chính sự hiện diện không ồn ào, kiểu cách, bằng đời sống cầu nguyện âm thầm, cộng đoàn hiệp nhất yêu thương là bằng chứng sống động cho sự sự hiện diện của Chúa.

Mừng kính trọng thể lễ Thánh Giuse Bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria, Quan Thầy Dòng Mến Thánh Giá trong bối cảnh phụng vụ Mùa Chay, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi hướng lên ngài, noi theo gương hiện diện thầm lặng của ngài, luôn tin tưởng, phó thác cho Chúa sứ vụ tông đồ của mình trong ơn gọi thánh hiến. Không cần phải làm cho người khác chú ý, không cố gắng tạo hào quang cho bản thân mình, cũng không cố tình gây nên sự nổi tiếng trong khi thi hành sứ vụ tông đồ, nhưng với đời sống phục vụ trong âm thầm và khiêm tốn, người nữ tu Mến Thánh Giá luôn chuyển tải ý nghĩa của một tình yêu phi thường, tình yêu Mến Thánh Giá.

 

                                       Rôsa Đỗ Thị Quỳnh Như

Hội dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho