03/03/2023
1504
Làm phép đất xây dựng dãy văn phòng mới tại Trung tâm Mục vụ Giáo Phận Mỹ Tho


 Nghi thức làm phép đất xây dựng dãy văn phòng mới
tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho

Bài viết và hình: Mary FX. Thúy Nga
BTT Gp. Mỹ Tho

 

(WGPMT) Chiều ngày 03.03.2023, Cha Tổng Đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, chủ sự nghi thức làm phép đất xây dựng dãy văn phòng mới tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho, tọa lạc 23 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Do nhu cầu Mục vụ của Giáo phận, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho sẽ xây dựng thêm dãy văn phòng mới dành cho các Ban trong Giáo phận.

Vào lúc 17g00, ngày 03.03.2023, Cha Tổng Đại diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh đã chủ sự nghi thức làm phép đất xây dựng dãy văn phòng mới tại Trung tâm Mục vụ Mỹ Tho. Hiện diện có quý cha trong Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn giáo dân.

Sau bài hát nhập lễ, quý cha quy tụ trước khu đất sẽ xây dựng, cha TĐD đọc lời nguyện xin Chúa chúc lành, che chở để công trình được hoàn thành tốt đẹp. Sau đó, ngài rảy nước thánh trên khu đất.Cha TĐD Phaolô Trần Kỳ Minh chủ sự nghi thức


Cha TĐD rảy nước thánh trên khu đất xây dựng


Cha TĐD rảy nước thánh trên khu đất xây dựng
 

“Ví như Chúa chẳng xây nhà

Thợ nề vất vả cũng là uổng công” (TV127)

Nguyện xin Chúa thương chúc lành cho công trình xây dựng sớm được hoàn thành trong tình yêu thương của Chúa.