11/12/2022
1790
Gx. Mộc Hóa: Các em thiếu nhi chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh 
MVTT Giáo xứ Mộc Hóa

Hạt Tân An 

(WGPMT) Nhằm mục đích chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, ngày 11.12.2022, Giáo xứ Mộc Hóa đã diễn ra chương trình thi đua làm hang đá dành cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc các lớp giáo lý, ca đoàn, lễ sinh, và huynh trưởng.

Sau thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng lúc 09g15, các em thiếu nhi cùng với quý Dì, và các giáo lý viên đứng lớp tiến ra khu vực dành riêng cho các em để thực hiện tác phẩm của mình. Mỗi nhóm lớp được hỗ trợ 100 ngàn đồng.

Các em rất hăng hái để tác phẩm của mình được hoàn thành tốt nhất. Những vật liệu từ những tấm bao, hộp sữa, giấy bạc, viên gạch… cùng với sự sáng tạo và chung tay của mọi người đã mang lại những tác phẩm rất dễ thương, tuy chưa hoàn thành.


Các em sẽ tiếp tục thực hiện cho đến trước ngày 24.12.2022, và sẽ được cha phụ trách thiếu nhi chấm điểm và trao phần thưởng vào ngày 25.12.2022.