28/11/2021
3181
Dòng MTG Mỹ Tho: Thánh lễ khấn Dòng 


 
Thánh lễ khấn dòng diễn ra lúc 09g30, 27.11.2021, tại nguyện đường Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho, do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự. Đồng tế với Đức Cha có Cha Hạt trưởng Tân An và 7 linh mục trong và ngoài Giáo phận. 


Têrêsa Mai An
MTG Mỹ Tho
 Đoàn rước từ nhà khách tiến vào nhà nguyện để bắt đầu thánh lễ

Phụng Vụ Lời ChúaĐức Cha đọc lời nguyện Nhập lễ
 Cha Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu công bố Tin mừng
 
Nghi thức tuyên khấn lần đầu
 Dì đặc trách tập viện Maria Trần Kim Phượng giới thiệu ứng sinh tuyên khấn lần đầu với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm và Dì Tổng Phụ Trách (TPT) Maria Trần Thanh Thị Hoàng Oanh


Dì Anê Huỳnh Ngọc Thương đọc lời tuyên khấn lần đầu trong tay Dì TPT, trước sự chứng giám của Đức Cha Phêrô và cộng đoàn
Dì Anê nhận hiến chương và nội quy của Hội dòng


Nghi thức tuyên khấn trọn đời
 


Dì đặc trách học viện Maria Đinh Thị Mát giới thiệu ứng sinh tuyên khấn trọn đời với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm và Dì TPT

 

Dì Maria Nguyễn Thị Loan Duyên tuyên khấn trọn đời trong tay Dì TPT, trước sự chứng giám của Đức Cha Phêrô và cộng đoàn


Dì Maria nhận nhẫn giao ước, thánh giá và suy tôn thánh giá
Dì TPT tiếp nhận Dì Maria là thành viên chính thức của Hội Dòng
 

Phụng vụ Thánh Thể
Dì TPT thay mặt Hội dòng cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý phụ huynh của hai Dì tuyên khấn và quý khách
 Đại diện phụ huynh của hai tân khấn sinh tri ân Đức Cha, quý Cha và Hội Dòng
Đức Cha chúc lành long trọng trên hai tân khấn sinh và cộng đoàn
Hai tân khấn sinh chụp hình lưu niệm với Đức Cha, và quý Cha tại cung thánh