04/07/2016
2558
 
Quay video: Henry Tấn Hưng
Thu âm: GB Tấn Hưng
Biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải