13/02/2021
738


Các Giáo xứ trong GPMT đón Xuân 2021: Cần Giuộc, An Thái Trung, Bắc Hòa, Hiệp Hòa, Kim Sơn, Ngũ Hiệp, Tân Phong, Thủ Ngữ, Tín Đức, Thới Sơn.
 
BTT Giáo phận Mỹ Tho