11/02/2021
657


Các Giáo xứ trong GPMT đón Xuân 2021: Chánh Tòa, Tòa Giám Mục, An Đức, Bến Dinh, Lương Hòa Thượng, Lương Hòa Hạ, Long Định 1, Rạch Cầu. 
BTT Giáo phận Mỹ Tho