10/02/2021
340


Các Giáo xứ trong GPMT đón Xuân 2021: Bình Quân, Giuse Lao Công, Đông Hòa, Vĩnh Kim, Kinh Cùng, Nữ Vương Hòa Bình, và Tân Long. 
BTT Giáo phận Mỹ Tho