17/10/2015
776
Hình ảnh Ngày khánh nhật Truyền giáo Giáo phận Mỹ Tho

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

GIÁO PHẬN MỸ THO

17.10.2015

 

Đức Cha Phêrô chia sẻ Khánh nhật Truyền giáo 2015KNTG-Thanh le 01.jpg

KNTG-Thanh le 02.jpg


KNTG-Thanh le 03.jpg

KNTG-Thanh le 04.jpg

KNTG-Thanh le 05.jpg


KNTG-Thanh le 06.jpg

KNTG-Thanh le 07.jpg

KNTG-Thanh le 08.jpg

KNTG-Thanh le 09.jpg

KNTG-Thanh le 10.jpg

KNTG-Thanh le 11.jpg

KNTG-Thanh le 12.jpg

KNTG-Thanh le 13.jpg


KNTG-Thanh le 14.jpg

KNTG-Thanh le 15.jpg

KNTG-Thanh le 16.jpg

KNTG-Thanh le 17.jpg

 

Têrêsa Mai An , Điđimô Thái Sơn và Phaolô Lê Quang Thiện

Xem tin bài