01/10/2019
557
Chương trình đọc kinh tối cầu nguyện cho việc Truyền Giáo trong gia đình_Tuần II

LỜI GIỚI THIỆU

 

Theo định hướng chung của Hội Thánh toàn cầu về tháng 10 – tháng đặc biệt truyền giáo, Ban Truyền giáo của Giáo phận Mỹ Tho biên soạn tài liệu này để đồng hành và thúc đẩy việc truyền giáo trong địa bàn Giáo Phận.

Xin các cha, các tu sĩ, chủng sinh và tất cả anh chị em giáo dân tích cực đón nhận và thực hiện những đề nghị được gợi ý trong tài liệu này, để chúng ta sống đúng với tư cách Kitô hữu là “người được rửa tội và sai đi”, đồng thời góp phần vào sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh.

 

Ngày 4 tháng 9 năm 2019

                   (Đã ký)

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giám mục Giáo phận Mỹ Tho

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

Chúa Giêsu trước khi về trời đã giao phó nhiệm vụ truyền giáo cho Hội Thánh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 15,15-16). Song song với lệnh truyền đó, Chúa Giêsu còn dạy chúng ta: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Từ đó đến nay Hội Thánh luôn ý thức và thực thi sứ mạng đó. Trong dòng lịch sử của Hội Thánh, các Đức Thánh Cha đã ra nhiều thông điệp, tông thư, sắc lệnh để chỉ dạy cũng như hướng dẫn thực thi lệnh truyền của Thầy Giêsu Chí Thánh.

Một cách đặc biệt vào Tháng Mười năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị là Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Thánh Cha Bênêđictô XV ban hành Tông thư Maximum Illud (Sứ vụ cao cả) nói về việc truyền bá đức tin trên khắp thế giới. (1919-2019). Ngài đã gởi một sứ điệp nhân ngày thế giới truyền giáo lần thứ 93 cho Dân Chúa với chủ đề: được rửa tội và được sai đi: Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới”.

Để chuẩn bị và sống tháng đặc biệt truyền giáo, tháng 10 năm 2019. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra 4 chiều kích để thực hiện, trong đó Đức Thánh Cha mời gọi các thành phần Dân Chúa hãy kết hợp với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn.

Nhằm giúp các gia đình có thể cầu nguyện, ý thức và đào sâu sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng tôi mạo muội biên soạn lại tập tài liệu mà chúng tôi đã biên soạn vào năm 2014 dịp Hội đồng Giám Mục Việt Nam kêu gọi thực thi việc Tân Phúc Âm hóa gồm các bài suy niệm được trích dẫn từ các giáo huấn của Hội Thánh về truyền giáo và những lời cầu nguyện để dùng vào giờ kinh tối trong gia đình.

 

Nhóm Biên Tập

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH TỐI

CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

TRONG GIA ĐÌNH

 

Xin đề nghị giờ kinh tối trong gia đình như sau:

 

1. Các kinh khai mạc:

- Dấu Thánh Giá.

- Hát: Kinh Chúa Thánh Thần

- Ba kinh: Tin- Cậy- Mến

- Kinh Tin Kính

2. Lần chuỗi Mân Côi hoặc chuỗi Lòng Thương Xót

(Có thể thay đổi chuỗi Mân Côi hoặc chuỗi Lòng Thương Xót và có thể đọc hết chuỗi hoặc10 kinh, 20 kinh… tùy thời gian)

3. Lắng nghe Lời Chúa

- Suy niệm và cầu nguyện

- Đọc kinh cầu cho việc truyền giáo

4. Kết thúc

- Kinh Ăn năn tội.

- Kinh phó dâng

- Kinh cám ơn - Trông cậy

- Hát: Bài hát về Đức Mẹ

 

 

CẦU NGUYỆN

CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

 

TUẦN 2

CHÚA NHẬT

ĐỨC ÁI LÀ ĐỘNG LỰC CỦA TRUYỀN GIÁO

 

Lắng nghe Lời Chúa: Mt 10,7-9

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”.

Suy niệm: Đức ái là động lực của truyền giáo

Chính do tình thương vô biên mà Thiên Chúa ra công cứu chuộc con người. Do đó, truyền giáo không phải là một tham vọng nhằm bành trướng sức mạnh của Hội Thánh, nhưng là nhằm đưa con người đến hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi tín hữu đã được hưởng tình thương cứu độ của Thiên Chúa, thì cũng phải biết chia sẻ tình thương đó cho những người khác. Đó là thực thi giới răn bác ái mà Chúa đã truyền dạy. Điều này đã được Hội Thánh nói đến trong Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân:

Giáo dân có bổn phận và quyền làm tông đồ do chính việc kết hợp với Chúa Kitô là Đầu. Họ được chính Chúa chỉ định làm việc tông đồ, vì phép Rửa Tội sát nhập họ vào Nhiệm Thể Chúa Kitô, phép Thêm Sức làm cho họ nên mạnh mẽ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Họ được thánh hiến vào chức vụ tư tế vương giả và dân tộc thánh (x. 1P 2,2-10), hầu trong mọi việc họ dâng những lễ vật thiêng liêng và làm chứng cho Chúa Kitô ở mọi nơi trên hoàn cầu. Ðàng khác, đức ái như là linh hồn của tất cả việc tông đồ, được chuyển thông và nuôi dưỡng nhờ các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể.

Việc tông đồ được thực thi nhờ đức tin, đức cậy, đức ái, là những nhân đức mà Chúa Thánh Thần đổ đầy tâm hồn mọi phần tử của Hội Thánh. Lại nữa, nhờ giới răn tình yêu, giới răn cao thượng nhất của Chúa, mọi tín hữu được thúc đẩy để tìm vinh danh Thiên Chúa bằng cách làm cho nước Ngài trị đến và mưu tìm sự sống đời đời cho mọi người để họ nhận biết một Thiên Chúa chân thật và Đấng Ngài đã sai đến là Chúa Giêsu Kitô (x. Ga 17,3).

Vì vậy hết mọi tín hữu đều có bổn phận rất cao cả là hoạt động để mọi người trên khắp hoàn cầu nhận biết và đón nhận Phúc Âm cứu độ của Chúa (x. Cđ. Vaticanô II, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 3).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, vì lòng yêu mến đối với Chúa Cha và vì tình yêu thương đối với nhân loại, Chúa đã hiến mình trên thập giá để trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân trần. Qua các bí tích, chúng con được diễm phúc đón nhận biết bao ân sủng cao quý nhờ Mầu Nhiệm Cứu Độ của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình tôn kính mến yêu và niềm tri ân cảm tạ vì tình thương vô biên Chúa dành cho chúng con. Còn biết bao người xung quanh chúng con chưa được diễm phúc nhận biết Chúa. Xin ban ơn Thánh Thần giúp chúng con luôn ý thức rằng chúng con có bổn phận chia sẻ tình thương cứu độ của Chúa cho họ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 

TUẦN 2

THỨ HAI

ĐỨC ÁI LÀ LINH HỒN CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

 

Lắng nghe Lời Chúa: Ga 15, 12-17

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Chúa Giêsu phán: Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Suy niệm: Đức ái là linh hồn của việc truyền giáo

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong thông điệp Đấng Cứu Thế: “Tình yêu đã là và vẫn sẽ là sức mạnh chủ đạo của việc truyền giáo, đồng thời cũng là tiêu chuẩn duy nhất để xét đoán điều gì phải làm hay không nên làm, phải thay đổi hay không được thay đổi. Tình yêu là nguyên tắc hướng dẫn mọi hành động và là mục tiêu để mọi hoạt động nhắm tới.” (số 60). Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong sứ điệp Truyền giáo năm 2006 một lần nữa đã nhấn mạnh: Đức ái là linh hồn của việc truyền giáo. Đây là những lời giáo huấn của ngài:

Vào buổi chiều trước Cuộc Khổ Nạn, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ đang tụ họp trong phòng Tiệc Ly để cử hành Lễ Vượt Qua một di chúc của Người, đó là “giới luật mới về tình yêu: Thầy truyền cho các con điều này: Hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17). Tình yêu thương huynh đệ mà Chúa đòi hỏi các “bạn hữu” của Người bắt nguồn từ tình phụ tử của Thiên Chúa.

Thánh Tông đồ Gioan ghi nhận: “Phàm ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra và họ nhận biết Thiên Chúa” (1Ga 4,7). Do đó để yêu thương theo gương Chúa, chúng ta phải sống trong Người và sống nhờ Người: Thiên Chúa là “căn nhà” đầu tiên của con người và chỉ khi ở trong Thiên Chúa, những người nam nữ ấy mới bừng cháy sáng ngọn lửa kính mến Chúa để “đốt nóng” thế gian.

Và không khó để hiểu rằng việc quan tâm truyền giáo đích thực, mà đó cũng là bổn phận ưu tiên của cộng đồng Hội Thánh, gắn liền với lòng trung thành sống tình yêu Thiên Chúa, điều này đúng cho mọi người Kitô, mọi cộng đồng địa phương, các Hội Thánh địa phương và cho toàn thể Dân Chúa. Thái độ sẵn sàng quảng đại của các môn đệ Chúa Kitô trong việc thực hiện những công tác thăng tiến tinh thần và nhân sinh nhận được sức mạnh chính yếu từ việc ý thức sứ mệnh chung này. Những công tác đó, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II kính yêu đã viết trong thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế, làm chứng cho “linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo: Tình yêu đã là và vẫn sẽ là sức mạnh chủ đạo của việc truyền giáo, đồng thời cũng là tiêu chuẩn duy nhất để xét đoán điều gì phải làm hay không nên làm, phải thay đổi hay không được thay đổi. Tình yêu là nguyên tắc hướng dẫn mọi hành động và là mục tiêu để mọi hoạt động nhắm tới. Khi chúng ta hành động vì đức ái, hoặc được khởi hứng bởi đức ái thì không có gì là không thích đáng nhưng tất cả đều tốt” (số 60).

Như thế, là nhà truyền giáo có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa trọn cả tâm hồn mình, cho dẫu nếu cần, cũng phải chết cho Người. Biết bao linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã làm chứng cho tình yêu tuyệt đỉnh qua phúc tử đạo ngay trong thời đại chúng ta đây! Là nhà truyền giáo có nghĩa là cúi xuống phục vụ những nhu cầu của mọi người, như người Samaritanô nhân hậu, một cách đặc biệt những người nghèo túng và những người cùng khổ nhất, bởi vì ai yêu thương bằng con tim của Chúa Kitô thì không mưu tìm lợi ích riêng nhưng chỉ tìm vinh danh Thiên Chúa và điều thiện hảo cho tha nhân (x. Bênêđictô XVI, Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2006).

Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, xin cho chúng con vững tin rằng truyền giáo là loan báo Tin Mừng yêu thương của Chúa như Chúa Giêsu đã làm. Chính Con Một Chúa đã hăng say loan báo tình yêu của Chúa cho mọi người, và Ngài đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu đó. Ngài là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Nơi Ngài, tình yêu chiến thắng tội lỗi và sự chết. Xin cho chúng con biết bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi, biết yêu thương tha nhân bằng con tim của Chúa, để mọi người dễ dàng đón nhận tình yêu Chúa hơn. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

 

TUẦN 2

THỨ BA

XÂY DỰNG SỰ HIỆP THÔNG TRONG HỘI THÁNH

LÀ CHÌA KHÓA CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

 

Lắng nghe Lời Chúa: Ga 12, 20- 26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu.” Ông Philípphê đi nói với ông Anrê. Ông Anrê cùng với ông Philípphê đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy”.

Suy niệm: Xây dựng sự hiệp thông trong Hội Thánh là chìa khóa của việc truyền giáo

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2010 đã nhấn mạnh: Xây dựng sự hiệp thông trong Hội Thánh là chìa khóa của việc truyền giáo. Khởi đi từ câu Tin Mừng: Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu (Ga 12,21), Đức Thánh Cha đã giải thích và nhắc đến bổn phận phải loan báo Tin Mừng của toàn thể Hội Thánh “vốn tự bản chất là thừa sai” và mời gọi chúng ta khởi xướng một đời sống mới với những mối tương giao đích thực trong các cộng đoàn, được đặt trên nền tảng Tin Mừng… Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau:

Như những khách hành hương người Hy Lạp của hai ngàn năm trước, con người của thời đại chúng ta, đôi khi không hẳn đã ý thức được nhưng cũng đang đặt ra cho các tín hữu yêu cầu không chỉ “nói” về Chúa Giêsu, mà còn phải “cho thấy” Người, phải làm cho gương mặt của Đấng Cứu Chuộc ngời lên khắp mọi nơi trên trái đất…

Thật vậy, ý thức về ơn gọi loan báo Tin Mừng không chỉ thúc đẩy bản thân từng tín hữu, mà còn cả toàn thể cộng đoàn giáo phận và giáo xứ phải đổi mới toàn diện và không ngừng mở ra hơn nữa đón nhận sự hợp tác về truyền giáo của các Hội Thánh, hầu cổ võ việc loan báo Tin Mừng đến trái tim từng người, từng dân tộc, từng nền văn hóa, chủng tộc, quốc gia trên khắp thế giới.

Sự hiệp thông trong Hội Thánh bắt nguồn từ việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa; và qua việc loan báo của Hội Thánh, Chúa Giêsu đến gặp và làm cho mọi người nên một với Người, nhờ đó, nên một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần (x. 1Ga 1,3). Chúa Kitô đã thiết lập mối tương quan mới giữa con người với Thiên Chúa. “Chính Người mặc khải cho chúng ta biết ‘Thiên Chúa là Tình Yêu’ (1Ga 4,8), đồng thời cũng dạy chúng ta biết luật căn bản để nên hoàn thiện, và nhờ vậy sẽ làm thay đổi thế giới, chính là điều răn mới phải sống yêu thương. Đối với những ai tin vào tình yêu của Thiên Chúa, thì Người bảo đảm con đường yêu thương được mở ra cho tất cả mọi người, và sự nỗ lực chấn hưng tình huynh đệ cho hết thảy mọi người, thì sẽ không vô ích” (x. Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, số 38).

Hội Thánh được nên “hiệp thông” với nhau từ Thánh Thể, nơi Đức Kitô hiện diện trong bánh và rượu; với hy tế tình yêu, Người xây dựng Hội Thánh thành thân thể của mình, kết hợp chúng ta với Thiên Chúa duy nhất, Ba Ngôi, và liên kết chúng ta với nhau (x. 1Cr 10,16tt). Trong tông huấn Bí tích tình yêu, tôi đã viết: “Chúng ta không thể giữ cho riêng mình tình yêu chúng ta cử hành trong Bí tích này. Tình yêu này, tự bản chất, đòi phải được chuyển thông cho mọi người. Điều mà thế giới cần là tình yêu của Thiên Chúa, là gặp gỡ Đức Kitô và tin vào Người” (số 84). Bởi thế, Thánh Thể không chỉ là nguồn và đỉnh điểm của đời sống Hội Thánh, mà còn là của việc truyền giáo: “Một Hội Thánh đích thực của Thánh Thể phải là một Hội Thánh truyền giáo”, có khả năng đưa mọi người tiến đến hiệp thông với Thiên Chúa, và loan báo với niềm xác tín: “điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi cũng loan báo cho cả anh em nữa, để anh em cũng nên một với chúng tôi” (1Ga 1,3) (x. Bênêđictô XVI, Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2010).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến Hội Thánh là đoàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho Giáo phận chúng con không ngừng lớn lên như hạt lúa và trổ sinh nhiều bông hạt tươi tốt. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con trở nên men được vùi sâu trong khối bột là những anh chị em sống chung quanh chúng con.

Xin cho mỗi người chúng con được hiệp thông với nhau và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất, biết hy sinh cho nhau để mọi người nhận ra Nước Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

TUẦN 2

THỨ TƯ

CÁC CỘNG ĐOÀN TRONG HỘI THÁNH LO VIỆC TRUYỀN GIÁO

 

Lắng nghe Lời Chúa: Cv 18,22-26

Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ

Đến Xêdarê, ông lên Giêrusalem  chào thăm Hội Thánh, rồi xuống Antiôkia. Sau khi ở đó một thời gian, ông ra đi, lần lượt qua miền Galát và Phyghia và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh. Có một người Do Thái tên là Apôlô, quê ở Alêxanria, đã đến Êphêsô; ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. Ông đã được học Đạo Chúa; với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Pơrítkila và ông Aquila mời ông về nhà trình bày Đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn.

Suy niệm: Các cộng đoàn trong Hội Thánh lo việc truyền giáo

Người giáo dân đóng một vai trò không thể thiếu trong hoạt động truyền giáo của Hội Thánh. Họ được mời gọi noi gương các Kitô hữu trong thời đầu của Hội Thánh nâng đỡ các hoạt động trong cộng đoàn họ đang sống. Người giáo dân thực hiện bổn phận này chính là trả lại cho Thiên Chúa những gì họ đã lãnh nhận từ nơi Ngài. Chúng ta hãy nghe những lời dạy của các nghị phụ trong Công đồng Vaticanô II:

Giáo dân góp phần tích cực vào đời sống và hoạt động của Hội Thánh, nhờ được tham dự vào chức vụ của Chúa Kitô là tư tế, ngôn sứ và là vua. Trong những cộng đoàn của Hội Thánh, hoạt động của họ cần thiết đến nỗi nếu không có hoạt động đó, hoạt động tông đồ của các vị chủ chăn thường không thể đạt được đầy đủ kết quả. Cũng như giáo dân nam nữ đã giúp Thánh Phaolô trong việc rao giảng Phúc Âm (Cv 18,18-26; Rm 16,3), những người giáo dân có tinh thần tông đồ đích thực cũng đang trợ giúp những anh em thiếu thốn và nâng đỡ tinh thần các vị chủ chăn và các tín hữu khác (1Cor 16,17-18). Vì được nuôi dưỡng nhờ tham dự cách tích cực vào đời sống phụng vụ của cộng đoàn, chính họ nhiệt thành góp phần vào những công cuộc tông đồ của chính cộng đoàn đó: họ đem những người có lẽ đang xa lạc trở về với Hội Thánh. Họ cộng tác đắc lực vào việc rao truyền Lời Chúa nhất là bằng việc dạy giáo lý. Họ đem khả năng của mình làm cho việc coi sóc các linh hồn và cả việc quản trị tài sản của Hội Thánh sinh hiệu quả hơn.

Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi qui tụ mọi hạng người thành một cộng đoàn và đem họ vào tinh thần đại đồng của Hội Thánh.

Giáo dân nên tập thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình để hoạt động trong giáo xứ. Họ cũng nên có thói quen trình bày với cộng đoàn Hội Thánh những vấn đề riêng của mình hay của cả thế giới hoặc những vấn đề liên quan tới phần rỗi mọi người để cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu và giải quyết. Họ cũng phải tùy sức mà cố gắng đóng góp vào mọi công cuộc tông đồ và truyền giáo của gia đình Hội Thánh địa phương.

Giáo dân phải luôn luôn nuôi dưỡng ý thức về giáo phận vì giáo xứ như một tế bào của giáo phận. Họ phải luôn mau mắn đáp lại tiếng gọi của chủ chăn và tùy sức tham gia những sáng kiến chung của giáo phận. Hơn nữa, để đáp ứng những nhu cầu nơi thành thị cũng như ở thôn quê, họ không chỉ hạn hẹp sự cộng tác của mình trong giới hạn giáo xứ hay giáo phận nhưng họ cố gắng mở rộng phạm vi tới cả các lãnh vực liên xứ, liên giáo phận, quốc gia hay quốc tế. Hơn nữa, việc di dân mỗi ngày một nhiều, những mối tương giao gia tăng, và việc giao thông dễ dàng đã không để một thành phần xã hội nào sống đóng kín cho riêng mình. Vì thế người giáo dân phải quan tâm đến những nhu cầu của dân Thiên Chúa ở rải rác trên khắp địa cầu. Nhất là họ phải coi những công cuộc truyền giáo như việc của chính mình, bằng cách đóng góp về vật chất hay về cả nhân sự. Vì chưng nhiệm vụ và vinh dự của người Kitô hữu là trả lại cho Thiên Chúa phần của họ đã nhận nơi Ngài (x.Cđ. Vaticanô II, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 10).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng đã kêu gọi chúng con đến với Chúa Kitô và thúc đẩy tâm hồn chúng con vâng phục đức tin nhờ hạt giống Lời Chúa và việc rao giảng Tin Mừng. Chính Chúa đã sinh ra chúng con qua bí tích Rửa tội, để sống đời sống mới trong Đức Kitô và  tập hợp chúng con thành một dân duy nhất. Nay xin Chúa cũng quy tụ chúng con trong một cộng đoàn và làm cho chúng con trở thành các nhà truyền giáo như những cộng tác viên của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết góp phần vào công cuộc truyền giáo, để mỗi ngày có thêm những người tin vào Chúa Giêsu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 

TUẦN 2

THỨ NĂM

THÁNH THỂ VÀ TRUYỀN GIÁO

 

Lắng nghe Lời Chúa: Ga 6, 22 -35

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan 

Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”. Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,  vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

Suy niệm: Thánh Thể và truyền giáo

Thánh Thể và truyền giáo không thể tách rời nhau: Thánh Thể xây dựng Hội Thánh và Hội Thánh làm nên Thánh Thể. Hội Thánh tiếp nối sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu và Hội Thánh chỉ có thể chu toàn sứ mạng ấy, khi biết kín múc từ sức mạnh thiêng liêng nhờ việc thông hiệp với Mình và Máu Người. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2004 đã dạy rằng: Khi tham dự hy tế Thánh Thể, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tính phổ quát của ơn cứu chuộc và sự cấp bách của sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh.

Anh chị em rất thân mến!

Vào buổi khởi đầu ngàn năm thứ ba này, nỗ lực truyền giáo của Hội Thánh vẫn còn là một điều cấp bách mà tôi đã nhắc nhớ nhiều lần. Như tôi đã lưu ý trong thông điệp Sứ vụ Ðấng Cứu Thế, việc truyền giáo chưa hề hoàn tất và vì thế chúng ta phải dấn thân hết sức mình phục vụ công cuộc này. Toàn thể Dân Chúa, vào mỗi thời điểm của cuộc hành trình trong lịch sử, được kêu gọi chia sẻ "cái khát" của Ðấng Cứu Thế.

"Thánh Thể và Truyền Giáo" làm thành một cặp không thể tách rời cũng như "Thánh Thể xây dựng Hội Thánh và Hội Thánh làm nên Thánh Thể": Tôi đã viết như thế, đồng thời ghi nhận rằng sứ vụ của Hội Thánh tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô và kín múc được sức mạnh thiêng liêng nhờ việc thông hiệp với Mình và Máu Người. Mục đích của Thánh Thể chính là hiệp nhất nhân loại với Chúa Kitô và trong Người, hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Khi tham dự hy tế Thánh Thể, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tính phổ quát của ơn cứu chuộc và do đó, sự cấp bách của sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh, mà chương trình, "tập trung vào chính Chúa Kitô, là Ðấng ta phải biết, yêu mến và noi theo, để trong Người, ta sống sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, và với Người, ta biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử được hoàn thành trong thành Giêrusalem trên trời".

Liệu Hội Thánh có thể thực hiện ơn gọi riêng của mình mà không vun trồng một mối tương quan liên lỉ với Thánh Thể, không nuôi mình bằng lương thực có sức thánh hóa này, không đặt hoạt động truyền giáo của mình dựa trên sự trợ lực không thể thiếu này? Ðể thế giới nhận biết Tin Mừng, cần phải có những tông đồ "chuyên gia" về việc cử hành, tôn thờ và chiêm ngắm Thánh Thể.

Hết mọi người đều được mời đến tham dự bữa tiệc và hy tế này, hầu nhờ đó họ có thể thông phần vào chính sự sống của Chúa Kitô: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy" (Ga 6,56-57). Ðược nuôi dưỡng bằng chính Chúa, các tín hữu hiểu được rằng nghĩa vụ truyền giáo cốt tại trở nên "một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa, được Thánh Thần thánh hóa", để ngày càng trở nên "một lòng một ý" và làm chứng cho tình yêu của Chúa đến tận cùng trái đất (x. Gioan Phaolô II, Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2004).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giao cho chúng con nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng và Chúa biết rõ đây là công việc khó khăn cần nhiều ơn trợ giúp của Chúa, và Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con cầu nguyện, cho chúng con biết chạy đến với Bí tích Thánh Thể, để kín múc sức mạnh thiêng liêng hầu chúng con có thể chu toàn sứ mạng truyền giáo mà Chúa đã giao phó. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 

TUẦN 2

THỨ SÁU

MẪU GƯƠNG TRUYỀN GIÁO CHO NGƯỜI TÍN HỮU

 

Lắng nghe Lời Chúa: Lc 4,16-19. 38-44

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa!" Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Kitô. Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giuđê.

Suy niệm: Mẫu gương truyền giáo cho người tín hữu

Qua đoạn Tin Mừng, thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta về một ngày sống của Chúa Giêsu: Loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, ban ơn tha thứ, xua trừ ma quỷ… Một ngày sống của Chúa Giêsu là mẫu gương cho người tín hữu noi theo trong công tác loan truyền sứ điệp lời Chúa cho muôn dân. Chúng ta cùng lắng nghe lời nhắn nhủ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về gương mẫu truyền giáo của Chúa Giêsu trong sứ điệp Truyền giáo được ngài viết vào năm 1997 như sau:

Chúa Giêsu Kitô, Đấng được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian, là Nhà Truyền Giáo đầu tiên. Ngài là Đấng cứu rỗi duy nhất của thế giới. Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ngài đã là như thế hôm qua, và vẫn còn là như vậy hôm nay, và sẽ mãi mãi như vậy trong tương lai, cho đến tận cùng thời gian, khi mà tất cả mọi sự được quy về Ngài vĩnh viễn.

Ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu mang đến, ăn sâu vào trong cõi thâm sâu nhất của con người, vừa giải thoát con người khỏi sự thống trị của Thần Dữ, khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Nói cách tích cực, ơn cứu rỗi là sự sống mới trong Chúa Kitô. Đây là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa Cha, Đấng mong đợi sự gắn bó tự do của con người vào ơn cứu rỗi nầy.

Thật vậy, ơn cứu rỗi được chiếm lấy ngày này qua ngày khác với giá phải trả là cố gắng hy sinh. Như thế, cần phải có sự cộng tác liên lỉ của chúng ta, nhờ qua sự vâng phục của ý chí chấp nhận dự án của Thiên Chúa. Chỉ như thế chúng ta mới đạt đến đích điểm chắc chắn và vĩnh viễn mà Chúa Kitô đã nhận lại cho chúng ta qua Thập Giá của Người. Không có sự giải phóng nào khác, nhờ đó chúng ta có thể đạt tới hòa bình chân thật và hưởng niềm Vui, một niềm Vui chỉ phát sinh từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Sự Thật. "Anh em hãy biết sự Thật, và sự Thật sẽ làm cho anh em được tự do" (Ga 8,32).

Đó là Tin Mừng mà Chúa Kitô mang đến cho những người nghèo khổ, cho những kẻ cầm giữ trong nhiều vòng nô lệ của trần gian này, cho những người sầu khổ mọi nơi và mọi lúc, bởi vì Ơn Cứu Rỗi được trao ban cho mỗi người và mọi người trên mặt đất này đều có quyền biết về Ơn cứu rỗi đó (x. Gioan Phaolô II, Sứ điệp Truyền Giáo năm 2007).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm một ngày làm việc của Chúa, chúng con mới nhận ra tất cả suy nghĩ, lời nói và việc làm của Chúa đều nhằm mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho người khác. Niềm vui, bình an và hạnh phúc lớn nhất của con người là nhận biết được Chúa Cha đã yêu thương thế gian, và đã sai Con một của Ngài xuống trần gian để cứu chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi.

Xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu để lại, mà dám thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trở nên tích cực hơn, dám rộng tay làm nhiều việc lành phúc đức, hơn là thu hẹp tay lại ích kỷ cho riêng mình, dám cất cao lời ca khen tình thương Thiên Chúa, hơn là chỉ biết dùng lời nói mà phô trương chính bản thân mình.

Xin sức mạnh của Thánh Thần thúc đẩy những quyết tâm của chúng con, nhờ đó cánh đồng truyền giáo có thêm nhiều chứng nhân cho Tin Mừng, nhiều tâm hồn nguội lạnh được trở lại và nhiều lương dân nhận biết tình thương của Thiên Chúa, qua đời sống giống Chúa Giêsu Kitô của mỗi người chúng con. Amen.

 

 

TUẦN 2

THỨ BẢY

NIỀM VUI NGỌT NGÀO VÀ AN ỦI

CỦA VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG

 

Lắng nghe Lời Chúa: Pl 4, 4-9

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Suy niệm: Niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc rao giảng Tin Mừng

Trong tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các Kitô hữu ở khắp nơi hãy đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít ra là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình. Những ai gặp gỡ Chúa sẽ được tràn trề niềm vui, can đảm và nhiệt tình trong việc rao giảng Tin Mừng. Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ chúng ta như sau:

“Với mỗi người tuỳ theo cách của mình, tất cả các niềm vui này đều bắt nguồn từ tình thương vô biên của Thiên Chúa, Đấng tự mặc khải cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Tôi không bao giờ thấy chán khi lặp lại lời của Đức Bênêđictô đưa chúng ta vào chính tâm điểm của Tin Mừng: “Là Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ với một biến cố, một con người, sự gặp gỡ đem đến cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định”. (x. Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu). Khi Hội Thánh mời gọi các Kitô hữu lãnh nhận sứ vụ truyền giáo, Hội Thánh không làm gì khác hơn là chỉ cho họ động năng đích thực của thành công cá nhân: “Ở đây chúng ta khám phá ra một luật sâu sắc về thực tại: đó là đời sống đạt được và trưởng thành đến độ tự hiến để ban sự sống cho tha nhân. Chung cuộc truyền giáo là thế”.

Cho nên, một nhà truyền giáo không thể lúc nào cũng giống như một người vừa đi đưa đám về. Chúng ta hãy phục hồi và gia tăng lòng nhiệt thành, “niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc rao giảng Tin Mừng, ngay cả khi chúng ta phải gieo trong nước mắt [....]

Chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, là thế giới đang tìm kiếm, có khi trong lo âu, có khi trong hy vọng, nhận được Tin Mừng không phải từ nhà truyền giáo buồn rầu và chán nản, thiếu kiên nhẫn hoặc lo âu, nhưng từ thừa tác viên của Tin Mừng mà cuộc sống của người ấy tỏa sáng lòng nhiệt thành, là người đã nhận được niềm vui của Ðức Kitô trong mình trước” (x. Phanxicô, Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 9-10).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, sau khi sống lại, Chúa đã hiện ra với các tông đồ và trao ban bình an cùng Thần Khí của Chúa để làm cho các ngài được vững mạnh trong niềm tin và hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa. Hôm nay, Chúa muốn cho tất cả chúng con, noi gương các Thánh Tông Đồ, tiếp nối công việc của Chúa, đem ơn Phục Sinh đến với mọi người. Xin ban cho chúng con sự sống của Chúa, sự sống làm đời chúng con mãi mãi xanh tươi. Xin ban cho chúng con bình an của Chúa, bình an làm chúng con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. Xin ban cho chúng con con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt chúng con luôn tươi tắn. Xin ban cho chúng con hy vọng của Chúa, hy vọng làm chúng con lại hăng hái lên đường. Và xin ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa để Ngài làm mới lại đời chúng con mỗi ngày. Amen. (Thánh Têrêsa Canculta).