21/09/2015
601

BUỔI HỌP CỦA BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

GIÁO PHẬN MỸ THO THÁNG 9.2015

 

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 18.09.2015, Ban Loan Báo Tin Mừng (LBTM) Giáo phận có buổi họp tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho, các tu sĩ nam nữ đang làm việc trong công tác truyền giáo đại diện cho các dòng tu trong Giáo phận cũng về tham dự. Nội dung trao đổi về việc tổ chức ngày khánh nhật truyền giáo của Giáo phận lần thứ 6, với chủ đề: Đời sống Thánh hiến và sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Trong cuộc họp, Cha trưởng ban tóm lược về nội dung Đại Hội Loan Báo Tin Mừng Toàn Quốc lần III tại Tổng Giáo phận Huế từ ngày 01 đến ngày 04.9.2015 vừa qua, với chủ đề “canh tân hoạt động loan báo Tin mừng tại Việt Nam”.

Phần tiếp theo, Cha trưởng ban triển khai chương trình chính của buổi họp. Là năm Tân Phúc âm hóa đời sống Giáo xứ và cộng đoàn sống đời Thánh hiến. Đây là dịp để các dòng tu đang phục vụ trong Giáo phận gặp gỡ và trao đổi với nhau: Dòng Mến Thánh Giá Tân An, Dòng Phaolo Mỹ Tho, Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Dòng Chúa Quan Phòng, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Don Bosco… Những Dòng này sẽ có dịp trình bày về sự hiện diện của từng dòng tu trong Giáo phận, những hoạt động đã và đang làm liên quan đến việc truyền giáo, đồng thời cũng là dịp lắng nghe những kinh nghiệm hoạt động của các Hội dòng khác trong Giáo phận. Dự định buổi họp mặt sẽ được tổ chức vào ngày 17.10.2015 sắp tới.

Sau cuộc họp, Ban Truyền Giáo của Giáo phận đến thăm Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng ban Truyền Giáo của Hạt Cái Bè hiện đang lâm trọng bệnh. Cha là một hình ảnh chứng tá đức tin sống động trong suốt hành trình truyền giáo, cả cuộc đời ngài đã hy sinh và dấn thân vì sứ mạng truyền giáo trong Giáo phận Mỹ Tho. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ngài và xin Chúa thêm sức mạnh cho từng người Kitô hữu để ngày càng hăng say, nhiệt thành trong sứ mạng Chúa đã trao.

Thư ký Ban Loan Báo Tin Mừng