13/01/2016
25307
Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

 

02.10.1952:    Sinh tại Đàn Giản, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

1963 – 1972:   Học tại Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ.

1973 – 1976:   Học tại Đại chủng viện Thánh Tôma, Long Xuyên.

1977 – 1979:   Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM.

30.08.1980:    Thụ phong linh mục.

1980 – 1983:   Linh mục phụ tá Giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới.

1983 – 1987:   Quản nhiệm Giáo xứ Hà Nội, hạt Xóm Mới.

1987 – 1999:   Linh mục phụ tá Nhà thờ Chính toà Tổng giáo phận TP. HCM.

1997:               Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM.

2001 – 2004:   Học Thần học Mục vụ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tốt nghiệp tiến sĩ.

2004 – 10.2012:   Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP. HCM.

Tháng 03.2008:   Thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

15.10.2008:    được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh – Châm ngôn Giám mục: “Hãy theo Thầy”.

15.11.2008:    Thánh lễ tấn phong Giám mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM, do Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong.

6.2011 – 19.03.2012:     Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM.

Ngày 26.07.2014: được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.

Ngày 30.08.2014: Đức Cha về Giáo phận Mỹ Tho.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo (2009–2010), Chủ tịch Uỷ ban Truyền thông Xã hội (nhiệm kỳ 2010–2013), Phó Tổng Thư ký (nhiệm kỳ 2010–2013 và 2013–2016).