03/02/2015
1925
Thư Mục vụ Mùa Chay 2015 _  GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN MỸ THO

Giáo xứ, cộng đoàn đón nhận và chia sẻ niềm vui Phúc Âm 

thu mua chay_DC Phero 1 .jpg 

thu mua chay_DC Phero 21 .jpg