27/11/2021
1741
Thư Mục Vụ của Đức Cha Phêrô về tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục (Giai đoạn Giáo phận)

 

 

TÒA GIÁM MỤC MỸ THO

32 Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

 

THƯ MỤC VỤ

Tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục (giai đoạn Giáo phận)

 


 

Kính gửi: Quý cha, tu sĩ nam nữ, giáo dân trong Giáo phận

Anh chị em thân mến,

 

1. Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới khóa XVI sẽ diễn ra tại Vatican vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, đây không chỉ là công việc riêng của các Giám mục nhưng là sinh hoạt của toàn thể Hội Thánh, vì thế ngài mong muốn tất cả các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới tham gia vào sinh hoạt này; do đó Thượng Hội Đồng khóa XVI sẽ tiến hành theo ba giai đoạn: giai đoạn giáo phận, giai đoạn châu lục, giai đoạn toàn cầu.

Giai đoạn Giáo phận kéo dài từ tháng 10/2021 – tháng 8/2022. Trong giai đoạn này, các tín hữu trong mỗi Giáo phận sẽ tham dự những buổi gặp gỡ, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe nhau, để trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận ra điều Chúa muốn Hội Thánh sống và thi hành trong hoàn cảnh hiện nay. Kết thúc giai đoạn này, mỗi Giáo phận sẽ làm bản tổng kết và gửi cho Hội đồng giám mục để thực hiện bản tổng kết chung của Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam.

2. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, tại Việt Nam, Hội đồng giám mục đã quyết định tất cả các Giáo phận sẽ chính thức khai mạc Thượng Hội Đồng cấp Giáo phận vào Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 28 tháng 11 năm 2021; sau đó mỗi Giáo phận sẽ tùy vào tình hình thực tế của địa phương để thực hiện những cuộc gặp gỡ, lắng nghe và thỉnh ý Dân Chúa.

Trong Giáo phận chúng ta, để các sinh hoạt Thượng Hội Đồng diễn tiến và mang lại những kết quả tốt đẹp, tôi quyết định thành lập Ban điều hành gồm:

- Trưởng ban: Cha Tổng đại diện Phaolô;

- Các thành viên: 6 cha Quản hạt; 2 Dì Bề Trên Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho và Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho; 6 đại diện giáo dân.

Ban điều hành sẽ liên lạc với các giáo xứ để hướng dẫn cách thức tiến hành những buổi gặp gỡ, nội dung các cuộc thảo luận theo chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục, và thực hiện bản đúc kết thảo luận. Dựa trên những đúc kết này, Ban điều hành sẽ làm bản tổng kết chung của cả Giáo phận và trình cho Giám mục Giáo phận để ngài gửi cho Hội đồng giám mục Việt Nam.

3. Cách cụ thể, xin anh chị em tích cực tham gia những sinh hoạt sau:

- Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận: Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 28 tháng 11 năm 2021: (1) tại Nhà thờ chính tòa: Thánh Lễ trực tuyến do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự lúc 05g15; (2) tại các nhà thờ giáo xứ: cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

- Cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng: Từ Chúa nhật I Mùa Vọng 2022, cộng đoàn sẽ đọc Kinh cầu cho Thượng Hội Đồng Giám Mục trong mỗi Thánh Lễ Chúa nhật (trước Lời nguyện hiệp lễ).

- Tham gia các buổi gặp gỡ tại Giáo xứ hoặc trong các nhóm nhỏ với tinh thần lắng nghe, đối thoại, phân định thánh ý Chúa.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria-Mẹ Hội Thánh, và Thánh Giuse-Đấng Bảo trợ Hội Thánh, nguyện xin Chúa ban tràn đầy ơn Thánh Thần trên chúng ta, để tất cả tích cực góp phần xây dựng mối hiệp thông trong Hội Thánh, và nhiệt thành tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng trên quê hương Việt Nam.

 

Ngày 25 tháng 11 năm 2021

Giám mục Giáo phận Mỹ Tho

(ấn ký)

 

+ GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm