01/03/2023
2226
Thông báo về việc gợi ý bài hát trong các Thánh lễ Chúa Nhật

GIÁO PHẬN MỸ THO

BAN THÁNH NHẠC

 
THÔNG BÁO

v/v GỢI Ý BÀI HÁT TRONG CÁC THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

 

Kính thưa Quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Ca trưởng và người phụ trách soạn bài hát trong Thánh lễ.

Theo gợi ý của Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Ban Thánh Nhạc xin thông báo: bắt đầu từ Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay (12/3/2023), Ban Thánh Nhạc sẽ đăng trên trang web Giáo phận các bài hát: Nhập lễ, Đáp ca, Tung hô Tin Mừng (Alleluia), Dâng lễ, Hiệp lễ, Kết lễ.

Các bài hát này mang tính gợi ý. Các ca đoàn có thể tham khảo hoặc sử dụng tại giáo xứ của mình trong Giáo phận Mỹ Tho.

Kính báo.

                                                    Giồng Cát, ngày 01 tháng 3 năm 2023

                                               TM. Ban Thánh Nhạc Gp. Mỹ Tho

                                                                 Trưởng ban

 

 

                                           Lm. Antôn PHẠM TRẦN HUY HOÀNG