29/05/2023
4078
Thông báo: Tuần Thường huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho 2023


 
 

TÒA GIÁM MỤC MỸ THO

32 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

---o0o----

 

Mỹ Tho, ngày 26/05/2023

 

THÔNG BÁO

VỀ TUẦN THƯỜNG HUẤN CÁC LINH MỤC NĂM 2023

 

 

Kính gởi: Quý cha Hạt Trưởng,
và tất cả quý cha Giáo phận Mỹ Tho.

 

Xin thông báo đến quý cha Tuần Thường huấn Linh mục năm 2023 như sau:

- Thời gian: Từ Thứ Hai 19.06 đến Thứ Sáu 23.06.2023.

- Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 23 Lý Thường Kiệt, P. 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Quý cha có mặt lúc 16g00 chiều Thứ Hai ngày 19.06.2023.

 

 

      Lm. Tổng Đại diện

     Phaolô Trần Kỳ Minh

          (Đã ấn ký)