17/07/2020
960
Thông báo ngày hành hương Hội CBMCG đầu tháng 8

 

THÔNG BÁO NGÀY HÀNH HƯƠNG

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

GIÁO PHẬN MỸ THO

Thứ Sáu ngày 07.08.2020

--------------oOo--------------

 

 

Kính gởi: Quý Cha Linh hướng

Quý Chị Hội trưởng và Quý Hội viên Hội CBMCG

 

Theo lịch sinh hoạt năm 2020 của Giáo phận, Hội CBMCG trong Giáo phận sẽ phụ trách ngày hành hương thứ Sáu đầu tháng 8, ngày 07.08.2020.

Chương trình hành hương ngày thứ sáu đầu tháng đã được toàn Giáo phận thống nhất kết hợp tại 2 nơi: tại Trung tâm Hành hương kính Các Thánh Tử đạo ở Ba Giồng và tại Đài Lòng Chúa Thương Xót ở Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Chương trình từ 13 giờ 30 đến 18 giờ, cụ thể như sau:

1. Tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng:

- Từ 13 giờ 30 – 14 giờ: đón tiếp quý cha và quý hội viên.

- Từ 14 giờ 00 - 15 giờ 00: Chương trình tôn vinh Các Thánh Tử đạo.

- Từ 15 giờ 00 – 16 giờ 00: Giải lao và di chuyển về Trung tâm Mục vụ.

2. Tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

- Từ 16 giờ 00 – 17 giờ 00: Lần chuỗi Lòng Thương Xót.

- 17 giờ 00: Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô cử hành.

Xin các Chị Hội trưởng thông báo số hội viên tham dự để lo phần giải lao với 2 chị sau đây trước ngày 04.08.2020.

- Chị Vĩnh (Hội trưởng Giáo xứ Chánh tòa Mỹ Tho): 0938450098

- Chị Lan (Hội trưởng Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình): 0946614039

 

Lưu ý: Các Hội không mang cờ đoàn, các hội viên mặc đồng phục áo dài khăn quàng.

 

Kính mời Quý Cha Linh hướng và Quý Hội viên sắp xếp thời giờ tham dự đông đủ.

Trân trọng báo tin và xin kính chào.

 

 

Mỹ Tho, ngày 01 tháng 07 năm 2020

Cha Phụ trách

Lm. Giacôbê Hà Văn Xung