07/04/2017
3083
Thông báo  Đại hội Huynh Trưởng Giáo Tỉnh Sài Gòn

 

Kính thưa Quý Cha – Quý Đoàn Trưởng và các Bạn Huynh Trưởng!

Nhằm kỷ niệm, nhìn lại và cảm tạ Chúa vì 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể Thế Giới; 85 năm Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Tỉnh Sài Gòn. Chúng con Kính mời và Xin Quý Cha cho các Bạn Huynh Trưởng (Khăn đỏ) tham dự Đại Hội:

Từ 13g00 ngày 04 tháng 8 đến 14g00 ngày 05 tháng 8 năm 2017.

Tại: Giáo xứ Thái Hòa – Hạt Hòa Thanh – Giáo phận Xuân Lộc.

Mỗi Huynh Trưởng đóng góp: 100.000 đồng tiền ăn.

Tiền xe Ban Giới Trẻ - TNTT Giáo phận lo.

Xin Quý Cha Phụ Trách Thiếu Nhi Thánh Thể:

a. Giúp con cho các Giáo xứ trong hạt đăng ký.

b. Hợp đồng xe – đi chung Giáo hạt , mỗi hạt 01 xe 50 chỗ.

c. Danh sách các bạn tham dự xin gửi về văn phòng Giới Trẻ-TNTT.

Email: philipphetuan@gmail.com. Hạn chót ngày 25.04.2017 để chúng con làm thẻ Đại Hội.

Cảm ơn Quý Cha. Kính Chúc Quý Cha Tuần Thánh thánh thiện và Mùa Phục Sinh An Lành.

Mỹ Tho, ngày 07.04.2017

Linh mục Đặc Trách

Phil. Huỳnh Ngọc Tuấn