16/05/2022
2703
TGM Mỹ Tho: Thông báo Thường huấn linh mục năm 2022 

 
 

TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO

32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho

 

Mỹ Tho, 12.05.2022

 

THÔNG BÁO

VỀ TUẦN THƯỜNG HUẤN CÁC LINH MỤC NĂM 2022

 

Kính gởi: Quý cha Hạt Trưởng,
               
và tất cả quý cha Giáo phận Mỹ Tho

Xin thông báo đến quý cha Tuần Thường Huấn Linh Mục năm 2022 như sau:

          - Thời gian: Từ Thứ Hai 20.06 đến Thứ Năm 23.06.2022.

          - Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 23 Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

          - Quý cha có mặt lúc 16g00 chiều Thứ Hai ngày 20.06.2022.

 

Lm. Tổng Đại Diện

(Đã ấn ký)

Phaolô Trần Kỳ Minh