06/04/2020
4671
TGM Mỹ Tho: Thông báo Tam Nhật Vượt Qua 2020 

* GIỜ THÁNH: 20g00 Thứ Năm Tuần Thánh 09.04.2020

* ĐÀNG THÁNH GIÁ: 20g00 Thứ Sáu Tuần Thánh 10.04.2020