11/10/2022
1057
Cáo phó: Nữ tu Marie Nguyễn Ngọc Thích - Dòng Nữ Tu Thánh Phaolô

 

Dòng NỮ TU THÁNH PHAOLÔ

14 Hùng Vương, P.7, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

----ooo----

 
Mỹ Tho, ngày 11.10.2022

 

CÁO PHÓ

 

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH

Chị Em Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres,
Tỉnh Dòng Mỹ Tho xin trân trọng kính báo:

Nữ tu MARIETTE DE SAINT JOSEPH
MARIE NGUYỄN NGỌC THÍCH


Sinh năm: 1940 - Khấn Dòng: 02.02.1962

Đã được Chúa gọi về lúc 13g15 thứ Ba, ngày 11 tháng 10 năm 2022, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng Phaolô Mỹ Tho.

NGHI THỨC TẨN LIỆM:

Cử hành lúc 05g45 thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022.

THÁNH LỄ AN TÁNG: 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 05g15 thứ Năm, ngày 13 tháng 10 năm 2022, tại Nguyện Đường Nhà Giám Tỉnh số 14 Hùng Vương, Tp. Mỹ Tho.

NƠI AN TÁNG:

Sau Thánh lễ an táng, thi hài của Nữ tu Marie sẽ được an táng trong Đất thánh của Nhà Dòng tại Tân Mỹ Chánh.

 

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,

cho linh hồn nữ tu Marie 

được lên chốn nghỉ ngơi.

 

Kính báo.

Dòng Nữ Tu Thánh Phaolô