14/02/2021
1536
Cáo phó: Linh mục Tôma PHẠM NGỌC DƯƠNG

 

TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO

32 Hùng Vương, P.7,

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

----ooo----

 
Mỹ Tho, ngày 14.02.2021

 

CÁO PHÓ

 

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH

Toà Giám Mục Mỹ Tho trân trọng báo tin:

Linh mục Tôma PHẠM NGỌC DƯƠNG


Sinh ngày 18 tháng 9 năm 1939, tại Ninh Sa, Hải Hậu, Nam Định.

Đã được Chúa gọi về lúc 10:30 Chúa Nhật 14-2-2021, tại Nhà Hưu dưỡng linh mục Giáo phận Mỹ Tho.

Hưởng thọ 82 tuổi, 53 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm : lúc 19:30, tại Nhà Chung Mỹ Tho.

 

THÁNH LỄ AN TÁNG:

Thánh lễ An táng: 9:30 ngày Thứ Ba 16/2/2021, tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Binh, 23 Lý Thường Kiệt, P.6, TP. Mỹ Tho.

NƠI AN TÁNG:

Sau Thánh lễ an táng, thi hài của Cha Tôma  sẽ được an táng tại đất thánh An Đức, GP. Mỹ Tho.

 

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,

cho linh hồn linh mục Tôma  

được lên chốn nghỉ ngơi.

 

Kính báo.

Toà Giám Mục Mỹ Tho

*Kính xin Quý Cha trong Giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu nguyện cho Cha Tôma.

 

 

 

TIỂU SỬ

Linh mục Tôma PHẠM NGỌC DƯƠNG

 

- Sinh ngày 18 tháng 9 năm 1939, tại Ninh Sa, Hải Hậu, Nam Định.

- 1950-1958 : Học Tiểu Chủng viện Trung Linh, Bùi Chu, Phanxicô Huyện Sĩ

- 1958-1960 : Học Đại Chủng viện Tôma Bùi Chu

- 1960-1968 : Học Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

- 14-5-1968 : Chịu chức Phó tế tại Sài Gòn, do Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình

- 29-6-1968 : Chịu chức Linh mục tại Nhà thờ Ba Chuông Sài Gòn, do Đức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn Nguyễn Văn Bình


Những Giáo xứ và nơi đã phục vụ :

- 1968-1975 : Giáo sư Tiểu Chủng viện Gioan 23 Mỹ Tho

- 1975-1976 : Giáo xứ Mân Côi Tân An, Long An

- 1977-1982: Cha sở giáo xứ Nhật Tân, Hậu Nghĩa, Long An.

- 1983-1984: Cha sở giáo xứ  Antôn, Mỹ Tho

- 1984-1985: Tuyên úy Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho

- 1992-2008: Cha sở Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình

- 2008- 2016: Cha sở Giáo xứ Bình Tạo

- 2017: Nghĩ dưỡng tại Nhà hưu dưỡng linh mục Mỹ Tho


Những chức vụ đã đảm nhiệm :

- 1975-2004: Ban đào tạo các lớp dự tu trong Giáo phận Mỹ Tho

- 1992-2004: Ban huấn luyện các lớp đào tạo giáo dân Giáo phận

- 1998-2002: Quản lý Nhà Chung Mỹ Tho

- 1975-2004: Phụ trách Thánh nhạc Giáo phận Mỹ Tho

- 1975-2004: Ban Kiến thiết-Mỹ thuật thánh Giáo phận Mỹ Tho