23/03/2023
5511
Cáo phó: Linh mục Tôma Bùi Công Dân


 

TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO

32 Hùng Vương, P.7,

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

----ooo----

 

 

 

 

 

Mỹ Tho, ngày 23.03.2023

 

CÁO PHÓ

 

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH

Toà Giám Mục Mỹ Tho trân trọng báo tin:

Linh mục Tôma Bùi Công Dân


 

Sinh ngày 05.11.1967, tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An.

Hưởng dương: 56 tuổi, 25 năm Linh mục.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 04g00 sáng, thứ Năm 23.03.2023, tại Gx. Hiệp Hoà .

TẨM LIỆM: lúc 10g00, thứ Năm 23.03.2023, tại Giáo xứ Hiệp Hoà, TT Hiệp Hoà, huyện Đức Hoà, Long An.

THÁNH LỄ AN TÁNG: Lúc 09g30 sáng, thứ Hai 27.03.2023, tại Nhà thờ Hiệp Hoà, 83 Khu Vực 5, TT Hiệp Hoà, huyện Đức Hoà, Long An, do Đức Cha Phêrô chủ sự.

NƠI AN TÁNG:

Sau Thánh lễ an táng, thi hài của Cha Tôma sẽ được an táng tại Đất Thánh Giáo xứ Lương Hoà Thượng. 

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,

cho linh hồn linh mục Tôma 

được lên chốn nghỉ ngơi.

 

Kính báo.

Toà Giám Mục Mỹ Tho

 

*Kính xin Quý Cha trong Giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu nguyện cho Cha Tôma.

 

**************

 

 

TIỂU SỬ

 

Sinh ngày 05.11.1967, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An.

1991-1997: Tu học Đại Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn.

29.06.1997: Chịu chức Phó tế.

28.10.1998: Chịu chức Linh mục.

1998 - 2002: Cha phó Giáo xứ Tân An.

2002 - 2012: Cha sở Giáo xứ Thủ Đoàn.

2012 - Nay: Cha sở Giáo xứ Hiệp Hoà, TT Hiệp Hoà, huyện Đức Hoà, Long An.