25/10/2020
2771
Cáo phó: Linh mục Mactinô Phạm Hữu Lễ
 

TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO

32 Hùng Vương, P.7,

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

----ooo----

 
Mỹ Tho, ngày 25.10.2020

 

CÁO PHÓ

 

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH

Toà Giám Mục Mỹ Tho trân trọng báo tin:

Linh mục Mactinô PHẠM HỮU LỄ


Sinh năm: 1942.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 04g00 sáng Chúa Nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho.

NGHI THỨC TẨN LIỆM:

Cử hành lúc 10g00 ngày 25 tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. 

Ngày 26.10.2020, Thánh lễ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận lúc 05g00, sau đó di quan thi hài Cha về Nhà thờ Long Định 1, số 144, khu phố Lương Minh Chánh, Long Định, huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

THÁNH LỄ AN TÁNG:

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 09g30 ngày Thứ Ba, 27 tháng 10 năm 2020, tại Nhà thờ Long Định 1 do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.

NƠI AN TÁNG:

Sau Thánh lễ an táng, thi hài của Cha Mactinô sẽ được an táng tại Nhà thờ Long Định 1.

 

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,

cho linh hồn linh mục Mactinô 

được lên chốn nghỉ ngơi.

 

Kính báo.

Toà Giám Mục Mỹ Tho

*Kính xin Quý Cha trong Giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu nguyện cho Cha Mactinô.

 

TIỂU SỬ

Mactinô PHẠM HỮU LỄ

Sinh ngày 01.03.1942, tại An Bình, Cao Lãnh.

Học Tiểu Chủng Viện tại Sài Gòn: 1954-1963.

Học Đại Chủng Viện tại Sài Gòn: 1963-1973.

Ngày chịu chức phó tế: 29.04.1969.

Ngày chịu chức linh mục: 29.04.1970.

Các Giáo xứ Cha từng phục vụ: Gò Công, Hoà Bình, Hoà Đồng, Tân Phước, Vàm Kinh, họ Giuse, Long Định 1.

2018: Nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận – Trung tâm Mục vụ Giáo phận.