24/12/2021
1855
Cáo phó: Linh mục Grêgôriô Lê Nguyên Hoà
 

TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO

32 Hùng Vương, P.7,

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

----ooo----

 
Mỹ Tho, ngày 24.12.2021

 

CÁO PHÓ

 

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH

Toà Giám Mục Mỹ Tho trân trọng báo tin:

Linh mục Grêgôriô LÊ NGUYÊN HOÀ


Sinh: 1935 tại Phát Diệm.

Thọ: 86 tuổi, 58 năm Linh mục.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 17g00, Thứ Sáu 24.12.2021, tại Nhà Hưu Dưỡng Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho.

Tẩm liệm: lúc 21g00, Thứ Sáu 24.12.2021, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho.

Thi hài của Cha được quàn tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho.

THÁNH LỄ AN TÁNG: Lúc 09g30, Chúa Nhật 26.12.2021, tại Nhà thờ Nữ Vương Hoà Bình, do Đức Cha Phêrô chủ sự.

NƠI AN TÁNG:

Sau Thánh lễ an táng, thi hài của Cha Grêgôriô sẽ được an táng tại Đất thánh An Đức.

 

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,

cho linh hồn linh mục Grêgôriô 

được lên chốn nghỉ ngơi.

 

Kính báo.

Toà Giám Mục Mỹ Tho

*Kính xin Quý Cha trong Giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu nguyện cho Cha Grêgôriô.

 
**************

Các Giáo xứ Cha Grêgôriô từng phục vụ: Thiên Phước, Cao Lãnh, Trà Đư và Bãi Chàm.