25/02/2019
3169
Cáo phó: Linh mục Gioan Nguyễn Huy Muôn

TOÀ GIÁM MỤC MỸ THO 

32 Hùng Vương, P.7, 

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 

----ooo---- 

 

 

Mỹ Tho, ngày 25.02.2019

 

CÁO PHÓ

 

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH

Toà Giám Mục Mỹ Tho trân trọng báo tin:

Linh mục Gioan NGUYỄN HUY MUÔNSinh ngày: 1942 tại Hà Tây, Hà Nội.

Chịu chức linh mục: 29.04.1970 

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 45 sáng Thứ  Hai, ngày 25 tháng 02 năm 2019

NGHI THỨC TẨN LIỆM:

Cử hành lúc 9g00 Thứ Ba,  ngày 26 tháng 2 năm 2019 do Cha TĐD Phaolô Trần Kỳ Minh chủ sự. 
Linh cữu Cha Gioan quàn tại tư gia 91 đường số 4, Tam Hà, Thủ Đức.

THÁNH LỄ AN TÁNG:

Cử hành lúc 9g30 Thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019, do Đức Cha Phêrô chủ tế tại Nhà thờ Tam Hà, Giáo hạt Thủ Đức, GP. TPHCM.

NƠI AN TÁNG:

Sau Thánh lễ an táng, thi hài của Cha Gioan sẽ được an táng tại Đất Thánh Giáo xứ Tam Hà.

 

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,

cho linh hồn linh mục Gioan

được lên chốn nghỉ ngơi.

 

Kính báo.

Toà Giám Mục Mỹ Tho

*Kính xin Quý Cha trong Giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu nguyện cho Cha Gioan.