03/06/2011
1689

THIẾU NHI THÁNH THỂ

GIÁO PHẬN MỸ THO

   

THÔNG BÁO

SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG

THIẾU NHI THÁNH THỂ CẤP I

 

VƯƠN LÊN I/2011

 

Từ ngày 6 - 11/6/2011, tại Trung Tâm Mục Vụ

Giáo phận Mỹ Tho

 

I. MỤC ĐÍCH:

1.    Phổ cập chương trình huấn luyện Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể trong toàn Giáo phận.

2.    Chuẩn bị nhân sự để tái lập Thiếu nhi Thánh Thể cấp Giáo phận.

3.    Tuyển chọn nhân sự lãnh đạo Thiếu nhi Thánh Thể cấp giáo phận, cấp giáo hạt, và cấp giáo xứ.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.    Quý nữ tu.

2.    Quý trưởng đang sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể tại các Giáo xứ.

3.    Quý Giáo Lý viên đang dạy Giáo lý thiếu nhi tại các giáo xứ.

4.    Thanh niên nam nữ Công giáo muốn phục vụ Giáo hội qua công tác Thiếu nhi Thánh Thể.

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

1.    Từ 16 tuổi trở lên.

2.    Được Cha Chánh Xứ giới thiệu.

3.    Đang tham gia sinh hoạt trong TNTT hoặc các lớp Giáo lý tại giáo xứ.

IV. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN:

1.                Tổ chức và điều hành đoàn TNTT.

2.                Lịch sử và bước tiến của PT. TNTT.

3.                Bản chất, tôn chỉ, và mục đích.

4.                Phương pháp siêu nhiên của PT. TNTT (Khung cảnh Thánh Kinh).

5.                Phương pháp tự nhiên của PTTNTT (Phương pháp hàng đội).

6.                Tổ chức đoàn TNTT.

7.                Thành lập đoàn TNTT.

8.                Các sinh hoạt đoàn TNTT.

9.                Nghiêm tập.

10.           Nghi thức.

11.           Luật sống TNTT.

12.           Lửa thiêng TNTT.

13.           Vào sa mạc.

14.           Hành trình sa mạc.

15.           Đồng phục, cờ TNTT.

16.           Hoa thiêng Thánh Thể.

V. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

1.    Tham dự đủ thời gian sa mạc huấn luyện.

2.    Làm bài thu hoạch cuối khóa đạt điểm trung bình 5/10 trở lên.

VI. LUẬT SA MẠC:

1.    Tham dự đầy đủ, đúng giờ, đúng nơi trong mọi sinh hoạt của sa mạc.

2.    Mặc đồng phục TNTT (không mặc quần jean) trong giờ Thánh lễ và giờ chào cờ; mặc kín đáo, gọn gàng trong các giờ sinh hoạt khác.

3.    Vui tươi, nhanh nhẹn, thân ái trong mọi sinh hoạt.

4.    Tôn trọng thiên nhiên và các vật dụng trong sa mạc.

5.    Không ra khỏi sa mạc khi không được sự đồng ý của Ban điều hành.

6.    Không mang nữ trang, kim loại quý, và nhiều tiền vào sa mạc.

7.    Không sử dụng điện thoại di động trong thời gian sa mạc. (Nếu mang theo phải tắt nguồn hoặc để chế độ rung trong suốt thời gian sa mạc)

8.    Không uống rượu hoặc ăn uống riêng ngoài các bữa ăn do sa mạc cung cấp.

 

 

TM. BAN HUẤN LUYỆN

Lm. Phaolô M. Nguyễn Khả Tú

Nhóm Huynh Trưởng Sài Gòn