06/07/2019
2047
Thông báo: Khóa Thường Huấn Thánh Nhạc Giáo phận năm 2019Giáo Phận Mỹ Tho

Ban Thánh Nhạc

THÔNG BÁO

v/v KHÓA THƯỜNG HUẤN THÁNH NHẠC NĂM 2019

 

Kính thưa Quý Cha, Quý ca đoàn, được sự khuyến khích và cho phép của Đức cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Ban Thánh Nhạc Giáo Phận sẽ tổ chức Khóa thường huấn thánh nhạc năm 2019 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận.

- Thời gian: có mặt  lúc 11g00 ngày thứ hai (08.07.2019) đến sáng thứ bảy (13.07.2019)

- Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho (23 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang)

- Các môn học: Phụng vụ Thánh Nhạc, Nhạc lý căn bản, Thanh nhạc (luyện giọng), Đánh nhịp, Đệm đàn.

- Thời gian đăng ký: từ ngày đăng thông báo đến cuối ngày 04.07.2019. Số lượng tự do, không hạn chế (từ 14 tuổi trở lên)

Lưu ý: Các học viên học đàn xin mang theo đàn và ổ cắm điện.

Nơi đăng ký:

- Lm. Antôn Phạm Trần Huy Hoàng

Email: huyhoangas@gmail.com

ĐT: 0938 681 500

- Lm. Anrê Nguyễn Khắc Chung

Email: chungnguyen1284@yahoo.com

ĐT: 0909934086

- Lm. Phêrô Võ Minh Thiện

Email: minhthien842001@yahoo.com

ĐT: 0777179764

- Lm. Đôminicô Phạm Văn Khanh

ĐT: 0976451022

 

Kính xin Quý Cha cho phép và tạo điều kiện để các ca viên tham gia khóa thường huấn thánh nhạc.

TM. BAN THÁNH NHẠC

 

Lm. Antôn Phạm Trần Huy Hoàng