23/06/2022
656
Tâm tình Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm C_Lm. Phêrô Khương 

TÂM TÌNH ĐỌC TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C

Lc 9,51-62

Ý NGAY LÀNH

 

Người thứ nhất thưa với Chúa Giêsu: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời anh ta: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Kết quả là: Anh ta im lặng, không thấy anh trả lời tiếp tục theo Chúa hay là bỏ cuộc.

Người thứ hai được Chúa Giêsu mở lời trước: “Hãy theo ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Chúa Giêsu trả lời anh ta: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Kết quả là: Anh ta cũng im lặng, không thấy anh trả lời theo Chúa hay là về chôn cất cha mình.

Người thứ ba chủ động mở lời với Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”. Kết quả là: Anh ta cũng im lặng.

Phân tích sâu hơn sẽ nhận ra, người thứ nhất chủ động xin theo Chúa, vì anh nghĩ rằng: Theo Chúa sẽ có những mối lợi lớn về vật chất, cụ thể là nhà cửa, nơi ăn chốn ở…

Người thứ hai được Chúa mời gọi, nhưng anh ta chưa sẵn sàng, anh còn vướng bận chuyện tình cảm tư riêng, ở đây là tình cảm đối với gia đình.

Người thứ ba chủ động xin theo Chúa, nhưng đặt điều kiện được thỏa mãn mới theo Chúa: Xin về từ giã gia đình trước. Nghĩa là anh ta vẫn chưa đặt ưu tiên theo Chúa là trước hết.

Cả ba chàng trai theo Chúa, đều mang trong tâm trí những ý hướng chưa ngay lành. Nghĩa là vẫn có những toan tính khác hơn trong việc theo Chúa. Chưa phải là toàn tâm toàn ý theo Chúa cho đến cùng.

Ý hướng ngay lành giúp bản thân tiến sâu tiến xa hơn, nơi đời sống mà mình đã chọn lựa. Ý hướng ngay lành giúp cho những mối tương quan giao tiếp trong xã hội, giữa người với người trở nên chân thật và tốt hơn.

Ý hướng ngay lành, dường như đang thiếu nơi những mối tương quan xã hội trong thời đại hôm nay. Đó là biểu hiện nói một đằng làm một nẻo. Đó là ngôn hành bất nhất, lời nói không đi đôi với việc làm. Đó là trước mặt nói khác, sau lưng nói khác. Đó là gặp người này nói xấu người kia, gặp người kia nói xấu người nọ. Đó là dùng các phương tiện mạng xã hội, để xỉa xói, bới móc, nói xấu, bêu rếu cách ẩn ý, nặc danh…

Để có được ý hướng ngay lành nơi tâm hồn mỗi người, cần sự can thiệp của giáo dục ngay từ thuở nhỏ. Điều cần huấn luyện đó là: Giáo dục về sự chân thật, trung thực và chân thành. Đây là nhiệm vụ cao cả và quan trọng, mà các bậc cha mẹ cần giáo dục cho con cái mình ngay từ những bước đi chập chững đầu đời.

Ý hướng ngay lành không phải là một ân sủng, cũng không phải là một ơn ban của Chúa, nhưng nó là một kỹ năng, cũng có thể gọi là nhân đức, là thói quen tốt. Vì thế, chỉ có rèn luyện thường xuyên, thực hành mỗi ngày, lâu dần sẽ tự khắc trở thành phản xạ cách tự nhiên của tâm hồn.

Khi đó, ý hướng, suy nghĩ trở nên chân thật, lời nói và việc làm phù hợp với suy nghĩ thiện lương của tâm hồn. Đó gọi là ý ngay lành.

Có ý ngay lành, thì mới có những người ngay lành

Có người ngay lành, thì mới có những môn đệ theo Chúa ngay lành.

Theo Chúa cách ngay lành, thì mới không gây tổn thất thiệt hại cho Hội Thánh của Chúa Giêsu.

Lm. Phêrô Trần Trọng Khương

Giáo phận Mỹ Tho